Nieuws.jpg

Projecten Nieuwsarchief

19 maart 2015

Film Regiocontract 2012-2015: terugblik en vooruitzicht

Visie op Regiocontract.jpg

Het huidige Regiocontract loopt tot het einde van dit jaar. Een mooi moment voor reflectie. In een korte film schetsen Jan Jacob Van Dijk, gedeputeerde van de provincie Gelderland, en Roland van Schelven, voorzitter van Regio Rivierenland, een beeld van een goed en succesvol verlopen Regiocontract. Ook geven zij aan dat voor de nabije toekomst er vele mogelijkheden zijn voor eventueel een nieuw Regiocontract.

Dankzij het Regiocontract kunnen wij, als de samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland, talloze projecten uitvoeren waarmee wij onze ambities en doelen voor onze burgers kunnen waarmaken. 

Klik op de film om hem te bekijken.

Jan Jacob van Dijk (gedeputeerde Provincie Gelderland) en Roland van Schelven (voorzitter Regio Rivierenland) blikken in deze korte film terug op het Regiocontract 2012-2015 en kijken vooruit naar de toekomst: werkt het Regiocontract?


Het nieuwe Regiocontract: betrokkenheid, focus en samenwerking
Op dit moment is nog geen concrete uitspraak te doen over de wijze waarop dit nieuwe contract zal worden vormgegeven, wat de inhoud zal zijn en wie hierbij een rol zullen spelen. Maar dat de gemeenteraden er nadrukkelijk bij betrokken zullen worden, is een feit. Ook is helder is dat betrokken bestuurders en deelnemers tijdens diverse recent gehouden regionale en provinciale bijeenkomsten aangaven veel belang te hechten aan het aanbrengen van meer focus binnen een nieuw contract. Ook de samenwerking tussen gemeenten en provincie met andere maatschappelijke partners, zoals het onderwijs en ondernemers (de zogenaamde tripple-helix), zien zij als een belangrijke ontwikkeling die van invloed kan zijn op het nieuwe Regiocontract.

De ambitie leeft!
Al met al kunnen we constateren dat het Regiocontract mag rekenen op bijzonder veel aandacht. De ambitie leeft om met elan en nieuwe inzichten aan de slag te gaan met een nieuwe contract!

Nieuwsarchief