Nieuws.jpg

Speerpunt Recreatie en Toerisme Nieuwsarchief

13 maart 2015

Bijeenkomst recreatieondernemers: concrete plannen!

Bijeenkomst recreatieondernemers.jpg

Op 11 maart vond een bijeenkomst plaats met recreatieondernemers uit de regio. Samen willen we Rivierenland als de ‘binnentuin van Nederland’ verder ontwikkelen door te zorgen voor een uniek dag- en verblijfsaanbod. Concrete plannen kwamen op tafel en een aanjaagteam zal ondernemers gaan ondersteunen bij de realisatie hiervan.

Bij de ontwikkeling van recreatie en toerisme in onze regio zoekt Regio Rivierenland steeds meer de samenwerking met het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Samen zoeken we naar energie, inspiratie en goede projecten. Al eerder is gezamenlijk een 'stip op de horizon' gezet: we willen Rivierenland als 'binnentuin van Nederland' verder ontwikkelen en goed in de etalage zetten. We willen zorgen voor een uniek dag- en verblijfsaanbod. Kernthema's voor Rivierenland (rivieren, routes, fruit en landmarks) moeten verder worden benut.

Concrete plannen
Tijdens de bijeenkomst bespraken we met de ondernemers een eerste opzet van een uitvoeringsprogramma. Deze konden we verder aanvullen, zowel met lange termijnambities als met zeer diverse, concrete acties voor de korte termijn. Zoals een actie ter stimulering van het hoogstamfruit: 'Pluk de dag', een jaarlijks terugkerende, regiobrede fruitplukdag. Ook het aantrekkelijk maken van de geluidsschermen langs de Betuweroute werd als concreet plan genoemd en omarmd.

Verbindingen leggen
Tegelijk werd tijdens de bijeenkomst duidelijk dat het recreatieve bedrijfsleven het idee steunt om veel meer verbindingen te gaan leggen. Niet alleen tussen gemeente, regio en ondernemers, maar ook tussen ondernemers onderling en met provincie, waterschap, banken, onderwijsinstellingen, etcetera.

Aanjaagteam staat ondernemers bij
Jan de Boer (voorzitter van het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme) en Han Looijen (voorzitter van de Stuurgroep) gaven aan niet te willen wachten totdat alle plannen volledig zijn uitgewerkt en besloten, maar nu al aan de slag te gaan. De ondernemers gaven eerder aan graag een 'aanjaagteam' te willen om hen bij te staan bij de realisatie van nieuwe plannen. Dit aanjaagteam wordt nu al vormgegeven. Provincie Gelderland heeft een consulent vrijetijdseconomie aangeboden die vanaf april actief bij ondernemers langs zal gaan. Binnenkort zullen hier de contactgegevens van de consulent te vinden zijn.

Partijen staan achter eerste stappen
De eerste stappen richting een veel nauwere samenwerking binnen recreatie en toerisme zijn gezet. Duidelijk is dat alle partijen erachter staan. Een belangrijke constatering die nodig was voor een vruchtbaar vervolg.

Nieuwsarchief