Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

15 oktober 2014

Eenvoudig besparen met concrete voorbeeldmaatregelen

lamp.jpg

Er zijn allerlei manieren voor u als bedrijf energie te besparen, bijvoorbeeld op het gebied van warmte of verlichting. Om duidelijkheid te bieden aan het bedrijfsleven over de verschillende mogelijkheden komen er per branche lijsten met erkende maatregelen. De eerste lijsten zijn inmiddels beschikbaar. Doe er uw voordeel mee ter inspiratie voor uw doelstellingen voor het energieconvenant!

Concrete maatregelen in erkende lijsten
Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft met bedrijfsleven en lokale overheden in het landelijk Energieakkoord afgesproken om concrete maatregelen vast te leggen in deze ‘erkende maatregellijsten’. De eerste lijsten met besparingsmogelijkheden waarvan de investeringen zich binnen vijf jaar terugverdienen zijn voor de:

  • metaalindustrie,
  • autoschadeherstelbranche,
  • rubber- en kunststofindustrie,
  • commerciële datacenters,
  • gezondheids- en welzijnszorginstellingen,
  • scholen,
  • overheidskantoren.

Vervolg
Na de zomer van 2014 wordt gestart met het opstellen van een tweede lichting maatregellijsten, voor andere sectoren.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief