Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

20 januari 2015

Tour d'Energie gaat weer van start

Alle deelnemende bedrijven aan het convenant zijn in de afgelopen periode gevraagd de status van hun besparingsmaatregelen aan te leveren. De projectgroep heeft eind november besloten deze gegevens te gaan verwerken in een nieuwe editie van de Tour d’Energie.

Diverse categoriën
De Tour d'Energie is een overzicht van de resultaten van de besparingsmaatregelen van alle deelnemende bedrijven. Al naar gelang de getroffen maatregelen zijn hier verschillende categorieën onderscheiden, zoals talent, koploper en peloton.

Inzichtelijke informatie
Met behulp van de Tour d’Energie worden de resultaten van de verschillende bedrijven op een aantrekkelijke manier inzichtelijk gemaakt. Dit kan dienen als stimulans en inspiratiebron voor de deelnemers, maar ook als overzicht waaruit nieuwe initiatieven ontplooid kunnen worden, zoals bijvoorbeeld collectieve inkoop.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief