Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 oktober 2014

Steeds meer bedrijven sluiten aan bij het Energieconvenant

grafiek.jpg

Regio Rivierenland heeft succes met het werven van bedrijven voor het energieconvenant en samenwerking tussen bedrijven hierbij te bevorderen. Drie voorbeelden van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Kring Culemborgse bedrijven
De kring Culemborgse bedrijven heeft na een korte presentatie ingezien dat het energieconvenant een mooi aanbod is en dat het van toegevoegde waarde voor haar deelnemers kan zijn. Samen met voorzitter Henk Visscher hebben we een mailing uitgestuurd naar de deelnemers waarin duidelijk is gemaakt dat bedrijven kosteloos ondersteuning krijgen bij het besparen van energie en kosten. In navolging hiervan hebben we ook een selectie van bedrijven gebeld om te vragen of zij voldoende informatie hebben en of zij ook interesse hebben in deelname. Een mooi resultaat van samen optrekken.

Ambassadeurs I
Ford garage Crum heeft naar aanleiding van de deelname aan het energieconvenant ook besloten om haar (potentiële) zakelijke klanten op de hoogte te brengen van het convenant. In deze tijd wordt vervanging van een bedrijfswagen vaak uitgesteld. Dit lijkt qua onderhoud en afschrijving logisch, maar als daarbij het inefficiënte brandstofverbruik van oudere bedrijfswagens wordt meegenomen, kan de balans zo omslaan en is vervanging wel degelijk interessant. De belangen van de Crum garage komen overeen met die van de nieuwe deelnemers aan het convenant, waar mobiliteit een van de speerpunten is. Dit heeft ertoe geleid dat het salesteam van Ford garage Crum in een presentatie op de hoogte is gebracht van de ins en outs van het energieconvenant en dit nu ook gebruiken om potentiële klanten te informeren. Weer is een combinatie van belangen aanleiding voor een succesvolle samenwerking.

Ambassadeurs II
Energiebesparing bij bedrijven krijgt ook steeds meer aandacht bij de handhaving van vergunningen en het activiteitenbesluit. Hiervoor worden diverse projecten opgezet op landelijke en provinciaal niveau. Vooruitlopend hierop is overleg geweest met de omgevingsdienst Rivierenland (de handhavers), hetgeen twee belangrijke resultaten heeft opgeleverd.
1. De handhavers bregnen bedrijven waar zij komen op de hoogte van de kansen die het energieconvenant hen biedt; de handhaver in de rol van informerende ambassadeur.
2. Deelnemers aan het energieconvenant worden minder gecontroleerd op energiebesparende maatregelen gedurende de looptijd van het convenant. De deelnemers hebben immers vanuit hun eigen motivatie besloten om 2% CO2-reductie per jaar te behalen. Deze inspanning wordt gewaardeerd

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer