Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

12 november 2014

Tijdelijke programmaraad stemt in met verdeling Brede Doel Uitkering-middelen

Rijnbrug.jpg

De tijdelijke programmaraad Fysieke Leefomgeving heeft ingestemd met de verdeling van de BDU (Brede doel Uitkering)-middelen van de provincie Gelderland. Deze middelen kunnen worden ingezet om ambities op het gebied van infrastructuur en verkeersveiligheid te realiseren.

Inzet middelen
Voor 2015 is afgesproken de middelen in te zetten voor de Tidal Flow (wisselstrook) Rijnbrug Kesteren-Rhenen, de rotonde in de schakelzone in Geldermalsen en de herinrichting Noord Zuid-route in West Maas en Waal/Druten. De Tidal Flow Rijnbrug wordt niet gerealiseerd in 2015, maar dit budget wordt gespaard totdat de Tidal Flow wordt gerealiseerd. Ook in 2014 zijn al BDU-middelen gereserveerd voor de Tidal Flow Rijnbrug. In totaal draagt Regio Rivierenland aan de oplossing Tidal Flow Rijnbrug 1 miljoen euro bij.

Meerjarenplan Verkeersveiligheid
Daarnaast is er budget beschikbaar voor de uitvoering van het meerjarenplan Verkeersveiligheid. Doel van dit verkeersveiligheidsplan is het bevorderen van de verkeersveiligheid door middel van gedragsbeïnvloeding bij diverse doelgroepen zoals bijvoorbeeld ouderen, scholieren en bestuurders die net hun rijbewijs hebben. De middelen zijn verdeeld aan de hand van vooraf bestuurlijk vastgestelde criteria.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief