Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

28 oktober 2014

Gemeenteraden stemmen in met regionale visie en thema's Wonen en Zorg

Woonzorg.jpg

Op 13 februari 2014 hebben de programmaraden de regionale visie en thema's Wonen en Zorg vastgesteld. Aan de tien gemeenteraden van Regio Rivierenland is gevraagd zienswijze te geven op dit document. Alle gemeenteraden hebben positief gereageerd. De ingebrachte reacties worden gebruikt bij de verdere uitwerking van de tien thema’s Wonen en Zorg.

Omslag in zorgvoorzieningen
In het onderzoek, dat in 2013 is gehouden, wordt de ontwikkeling van vraag en aanbod in beeld gebracht in Zorg en Wonen. Wijzigingen in wetgeving ‘Scheiden van wonen en zorg’ en beleid ‘Langer thuis wonen’ zorgen voor een grote omslag in de zorgvoorzieningen. Zo zullen verzorgingshuizen in de huidige vorm verdwijnen, maar blijft de behoefte aan woonvormen die toegankelijkheid en veiligheid combineren wel bestaan. Veel vragen ontstaan: sluiten de verzorgingshuizen? Waar blijven de bewoners dan? Hoe te zorgen voor nieuwe, andere vormen van wonen en zorg? Blijft het wel betaalbaar?

Nieuwe vormen aansluiten op wensen
De veranderingen vinden in de komende jaren plaats en niet van vandaag op morgen. Nieuwe initiatieven van bewoners en andere initiatiefnemers zijn noodzakelijk om de gaten in het aanbod te dichten. Het geeft ook kansen om nieuwe vormen aan te laten sluiten bij de wensen van de mensen en te realiseren op plekken waar het nodig is. Langer thuis wonen kan dan gerealiseerd worden.

Betaalbaarheid
Samenwerking en afstemming tussen gemeenten en met andere partijen als corporaties en zorgpartijen is van belang om de kant van het aanbod beter aan te laten sluiten op de wensen van de mensen. De betaalbaarheid speelt een grote rol. Vaak is nieuwbouw beter geschikt, maar in verhouding ook duur. Ook in de bestaande voorraad liggen kansen voor verbeteringen, veilig en comfortabel oud worden in je eigen woning.

Projecten
Op alle tien de thema's worden in het komende jaar verder projecten ontwikkeld, of zijn al gestart:

  • Opplussen (langer thuis wonen)
  • Woningbehoefte Onderzoek (WBO) en woonagenda (met voldoende aanbod van geschikte woningen, doorstroming en betaalbaarheid)
  • Convenant Wonen en Zorg (spreiding en concentratie, regionaal budget, mantelzorg)
    Andere thema's zijn nog in ontwikkeling.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief