Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

1 oktober 2014

Coach en jij werkt! op Inspiratiemarkt Jeugdwerkloosheid

Inspiratiemarkt_stand.jpg

122.000 jongeren zijn op zoek naar werk. Mirjam Sterk, ambassadeur Aanpak Jeugdwerkloosheid, en SterkTeam zijn - namens het kabinet - onvermoeibaar in hun strijd om de kansen van jongeren op werk te vergroten. Zij staan niet alleen. Ook gemeenten, scholen, bedrijven, UWV, uitzendbureaus, sportclubs, lokale en regionale initiatiefnemers en de jongeren zelf werken hard om de jeugdwerkloosheid aan te pakken.


WerkWeek: acties tegen jeugdwerkloosheid
In de week van 18 tot 25 september is hier extra aandacht aan geschonken door de WerkWeek. Deze week stond in het teken van diverse acties door het hele land om de jeugdwerkloosheid nog beter onder de aandacht te brengen en nog meer jongeren naar werk of opleiding te krijgen. Op donderdag 25 september was ter afsluiting van deze week een inspiratiemarkt waar elke regio - onder leiding van Jan Douwe Kroeske - een project in de schijnwerpers mocht zetten. Mirjam Sterk en de ministers Ascher en Bussemaker waren ook aanwezig op deze markt.

Coach en jij werkt!: inspirerend project in Rivierenland
Coach en jij werkt! is als initiatief geselecteerd en gepresenteerd. Projectleider Margreet Pethke, RMC-coördinator Sandra Huijnen en vrijwillige coach Erika van de Pol namen deel aan deze middag. “We kunnen echt terugkijken op een inspirerende middag. Het is mooi om te zien hoe iedereen in het land betrokken is om jongeren een goede toekomst te bieden. We hebben niet alleen anderen kunnen inspireren, maar zijn ook juist door andere projecten geïnspireerd', aldus projectleider Margreet Pethke.
Sandra Huijnen (RMC Regio Rivierenland)Bijdrage leveren
Waar mogelijk, wil het RMC graag haar steentje bijdragen. Sandra Huijnen: “Wij zijn wel van het terugdringen van schooluitval, maar als dat een positief effect heeft op de jeugdwerkloosheidscijfers, willen we daar uiteraard ook graag onze bijdrage aan leveren. En daar kan de regio Rivierenland ook weer de vruchten van plukken.”

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief