Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

27 januari 2014

42% minder voortijdig schoolverlaters binnen regio Rivierenland

RMC_schooluitval.jpg

Op 22 januari werden de complimenten voor de mooie cijfers in ontvangst genomen. Aanwezig waren (van links naar rechts): Ruud Vermeulen (contactwethouder VSV regio Rivierenland), Karin Hendrich (afdelingsdirecteur ROC Rivor), Rob Franken (bestuursvoorzitter ROC Rivor), Nahied Rezwani (vertegenwoordiger van het Ministerie van OCW) en Sandra Huijnen (RMC Regio Rivierenland).

Er is een prachtig resultaat behaald binnen regio Rivierenland wat betreft het aantal voortijdig schoolverlaters in 2013. In een jaar tijd is dit aantal met maar liefst 42,3% verminderd tot 348 jongeren. Deze forse vermindering is het resultaat van jarenlang hard werken en een aantal effectieve maatregelen die samen met de Regio zijn toegepast. De ketenaanpak van RMC Rivierenland, regionale scholen, gemeenten en diverse (hulpverlenende) instanties heeft ervoor gezorgd dat er 258 leerlingen minder uitvielen dan het jaar ervoor. Dit resultaat mocht rekenen op de complimenten van de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Effectieve aanpak
Binnen de aanpak van het convenant 'Aanval op schooluitval' heeft het RMC, de vo- en mbo scholen, hulpverleners, instanties en gemeenten uit de regio een effectieve aanpak ontwikkeld waarbij vroegtijdig schoolverlaten succesvol is teruggedrongen. In de overstap van vmbo naar mbo zorgt een ‘Brugwachter’ in de regio ervoor dat studenten tijdig bij een mbo-instelling zijn ingeschreven. De reboundvoorziening heeft een groot aantal studenten uit de regio teruggeleid naar onderwijs door hen op maat te begeleiden bij het keuze- en oriëntatieproces. De aanpak grijpt in op het ongeoorloofd verzuim van een student, vaak een voorbode van voortijdig schoolverlaten.

RMC eerder in beeld
Binnen alle scholen groeit de aandacht voor verzuim en de preventieve aanpak ervan. Het RMC Rivierenland komt hierbij steeds eerder in beeld. Hiervoor heeft het RMC strakke afspraken met de scholen gemaakt. Die afspraken en inspanningen blijken succesvol: nog voordat de leerling uitvalt, is hij of zij in beeld en kan er actie worden ondernomen om hem of haar in de schoolbanken te houden.

Gezamenlijke aanpak
Dit mooie resultaat is grotendeels te danken aan een effectieve ketenaanpak binnen de regio. Partijen kunnen het niet alleen en hebben elkaar nodig om iedere jongeren op de juiste plek te krijgen. Daarnaast krijgen we gezamenlijk inzicht in wie uitvalt en welk verhaal bij hem of haar hoort. Daardoor kan een jongere met maatwerkbegeleiding beter geholpen worden. Een goed voorbeeld hiervan is ROC Rivor. Het RMC is wekelijks binnen deze school te vinden. Via de afwezigheidsregistratie wordt verzuim tijdig gesignaleerd en kan er direct begeleiding en ondersteuning worden geboden vanuit het Loopbaancentrum, de leerplichtambtenaren en het RMC.

Kortom: dankzij alle verzuimacties, maatregelen en inspanningen in de ketenaanpak zijn de samenwerkende partijen in regio Rivierenland erin geslaagd om meer studenten te behoeden voor voortijdig schoolverlaten.

 

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.