Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

12 november 2014

Programmaraden keuren nieuwe Regiocontract-projecten goed

Regiocontract.jpg

De projecten van het Regiocontract 2012-2015 verlopen uitstekend: de meeste projecten worden succesvolle uitgevoerd en het grootste deel van het budget is besteed. Daarnaast bleek er zelfs nog enige financiële ruimte te zijn om nieuwe projecten te starten.

Nieuwe projectvoorstellen akkoord
Dit najaar is er daarom een aantal nieuwe projectplannen gemaakt en ingediend bij de drie tijdelijke programmaraden Economische Zaken, Fysieke Leefomgeving en Sociale Ontwikkeling. Op 11 november kwamen zij bij elkaar om besluiten te nemen over de ingediende projecten. Alle nieuw ingediende projecten zijn goedgekeurd en kunnen van start.

Over het Regiocontract
Het Regiocontract 2012-2015 maakt het mogelijk om allerlei projecten te organiseren op vele beleidsterreinen. In Rivierenland gebeurt dit aan de hand van vijf programma's waarin doelstellingen zijn afgesproken over economie, het sociale domein en bereikbaarheid. De Provincie Gelderland heeft voor dit 4-jarige contract een bijdrage van ruim 15 miljoen euro beschikbaar gesteld. In de afgelopen drie jaar is al een groot deel van het budget ingezet en zijn ruim 150 projecten van start gegaan. Het kenmerk van deze projecten is dat er draagvlak is vanuit de gemeenten in Rivierenland en dat er binnen de programma's steeds voldoende cofinanciering is.

Eind 2015 moeten alle projecten afgerond zijn.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief