Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

16 oktober 2014

Team Leerplicht Regio Rivierenland controleert schoolinschrijvingen

Leerplicht Regio Rivierenland.jpg

De afgelopen twee maanden zijn de leerplichtambtenaren van Team Leerplicht Regio Rivierenland weer druk doende geweest met het in kaart brengen van de schoolbestemmingen van alle jongeren in het Rivierengebied. Nagenoeg alle jongeren binnen dit samenwerkingsverband hebben reeds een bestemming gevonden, een enkeling daargelaten. In die gevallen zijn de betrokken leerplichtambtenaren nog druk doende om een oplossing te vinden.

Inschrijving is wettelijke plicht ouders
Leer- en kwalificatieplichtige jongeren die aan het begin van het schooljaar niet op een school of onderwijsinstelling stonden ingeschreven, werden actief door de leerplichtambtenaren benaderd om ervoor te zorgen zij zich alsnog inschreven. Het spreekt vanzelf dat dit geen vrijblijvende zaak is. Iedere jongere tussen de 5 en 18 jaar die niet is vrijgesteld van de leer- of kwalificatieplicht moet immers op grond van de wet door zijn of haar ouder(s) worden ingeschreven op een school of onderwijsinstelling.

Brugwachtersfunctie gericht op overstap vmbo’ers naar mbo
De overstap van het vmbo naar het mbo is een moment waarop het risico van uitval groter is dan normaal. Om ervoor te zorgen dat al deze leerlingen daadwerkelijk de overstap maakten, hebben de leerplichtambtenaren extra aandacht aan deze groep besteed. De coördinatie hiervan lag dit jaar voor het eerst in handen van leerplichtambtenaar Irma Evers van Team Leerplicht Regio Rivierenland en opereerde net als voorgaande jaren onder de naam ‘Brugwachtersproject’. Onder aanvoering van Irma zijn alle leerplichtambtenaren in haar team druk doende geweest om hun leer- en kwalificatieplichtige jongeren terug te geleiden naar de schoolbanken.

Snelle teruggeleiding naar de schoolbanken
Het doel van het Brugwachtersproject is de begeleiding van jongeren die tussen wal en schip dreigen te vallen, zodat zij alsnog een passende schoolbestemming vinden. Daarbij wordt de deadline van 1 oktober goed in de gaten gehouden. Na die datum wordt het namelijk schier onmogelijk om een jongere nog op een school of onderwijsinstelling te plaatsen. Dit heeft te maken met de leerlingtellingen op basis waarvan scholen hun overheidsbekostiging krijgen.

Teruggeleiding bovenleerplichtige jongeren
De Brugwachtersfunctie omvat niet alleen de leer- en kwalificatieplichtige leerlingen, maar ook de bovenleerplichtige jongeren. Dit zijn jongeren in de leeftijd van 18 tot 23 jaar die nog geen startkwalificatie hebben behaald. Een startkwalificatie is een havo-diploma, een vwo-diploma óf een mbo-diploma niveau 2 of hoger. Voor de Rivierenlandse leerlingen in deze leeftijdscategorie waren de trajectmedewerkers van het Regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaten (RMC) verantwoordelijk.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer