Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

11 juli 2014

Jinke Heijne (West Maas en Waal) regionale winnares Leerplichtwedstrijd

Jinke Heijne_wethouder Van Swam.jpg

Jinke Heijne van basisschool De Leeuwenkuil in Beneden-Leeuwen is door de leerplichtambtenaren uitgeroepen tot de regionale winnares van de schrijfwedstrijd die dit jaar in het kader van de Landelijke Dag van de Leerplicht werd gehouden. Zij streed tegen Pieter de Vreugd (Neder-Betuwe), Mees Oomen (Buren), Stefan Peet (Geldermalsen) en Tina Gelton (Maasdriel), die allen de winnaar werden van hun eigen gemeente.

Team Leerplicht Regio Rivierenland en de leerplichtambtenaar van gemeente Maasdriel bedachten in het kader van de Landelijke Dag van de Leerplicht op 20 maart een bijzondere leerplichtactie: een schrijfwedstrijd voor leerlingen van groep 8 over de eigen toekomst van de kinderen. Uit vijf gemeenten kwamen ruim 200 opstellen en dat leverde zogezegd vijf trotse winnaars op!

Hoe bereiken zij hun toekomstdoelen?
Het thema van deze wedstrijd was: "Hoe bereik ik mijn toekomstdoelen?" De kinderen moesten onder meer aangeven wat zij later willen worden en welke opleidingen zij daarvoor moeten volgen. Deze actie richtte zich specifiek op de leerlingen van groep 8 en had als doel het bewustwordingsproces van de kinderen te stimuleren rondom de relatie tussen hun inzet op school - en dus het behalen van een diploma - en hun toekomstperspectieven.

Veel enthousiaste deelnemers
Team leerplicht Regio Rivierenland, gevormd uit de leerplichtambtenaren van de gemeenten Buren, Geldermalsen, Neder-Betuwe, Neerijnen, West Maas en Waal en Zaltbommel, als ook de leerplichtambtenaar van gemeente Maasdriel, hadden alle basisscholen in voornoemde gemeenten opgeroepen om deel te nemen aan de actie. Dit heeft ertoe geleid dat er regionaal ruim 200 opstellen werden ingeleverd verdeeld over vijf gemeenten. Daarmee kan worden gesteld dat deze actie met enthousiasme door de scholen en leerlingen is ontvangen.

De winnaars en hun toekomstdromen
De gemeentelijke winnaars hebben heel duidelijk omschreven welke stappen zij moeten zetten om hun ambities waar te maken. Zij hebben zich daarmee goed aan de opdracht gehouden. Ook gaven zij blijk van een gezonde mate van realisme.

  • Zo schreef Stefan Peet uit gemeente Geldermalsen dat hij later graag ICT'er wil worden. Mocht dat echter niet haalbaar zijn, dan kan hij eventueel terugvallen op een beroep dat gerelateerd is aan de natuur of de zakenwereld, denkt hij.
  • Jinke Heijne uit gemeente West Maas en Waal verwoordde daarentegen op bezielde wijze dat zij later graag kinderpsycholoog wil te worden. Zij wil namelijk graag kinderen in een lastige situatie helpen. Haar eigen levenservaringen hebben haar geïnspireerd bij het maken van deze keus.
  • Mees Oomen uit gemeente Buren is een cameraman in de dop. Uit zijn verhaal blijkt dat hij in zijn vrije tijd al zijn eerste schreden heeft gezet op weg naar een carrière achter de camera. Bovendien wil hij later een eigen filmbedrijf opstarten.
  • Tina Gelton uit gemeente Maasdriel heeft op haar beurt uitgelegd dat zij graag kapster wil worden, omdat ze het leuk vindt om iemands haren te doen.
  • En ten slotte schreef Pieter de Vreugd uit gemeente Neder-Betuwe dat hij later graag rechercheur wil worden. Het lijkt hem namelijk een heel spannend beroep. Hij wist zijn opstel meer kleur te geven door af te sluiten met een vleugje humor.

Jinke Heijne wint de regionale titel
Nadat in alle deelnemende gemeenten bekend was geworden welke leerling het beste opstel had geschreven, werd uit de gemeentelijke winnaars de leerling uitgekozen die met de titel ‘Regionale winnaar van de schrijfwedstrijd’ naar huis mag. Met drie van de vijf stemmen ging deze felbegeerde titel naar Jinke Heijne uit West Maas en Waal! Zij oogstte veel lof van de leerplichtambtenaren voor haar ingetogen, maar goed onderbouwde en zorgvuldig uitgewerkte toekomstplan.

Vrijkaartjes voor GeoFort in Herwijnen
Jinke ontving uit handen van wethouder Van Swam van de gemeente West Maas en Waal haar prijs. Ze leek aanvankelijk ietwat beduusd, maar toen zij naast de wethouder op het podium stond, straalde ze van blijdschap. De docenten en de klasgenoten uit groep acht van basisschool De Leeuwenkuil waren er duidelijk trots op dat ‘hun’ Jinke er met deze felbegeerde titel vandoor gaat. Jinke ontving maar liefst zes vrijkaartjes voor GeoFort in Herwijnen, een educatieve attractie op een spannend fort, waar van alles te beleven is. Alle andere leerlingen kregen een kleine attentie als blijk van waardering voor hun deelname.

Leerlingen en docenten bedankt!
Team Leerplicht Regio Rivierenland en de leerplichtambtenaar van gemeente Maasdriel danken alle leerkrachten en leerlingen van groep 8 van harte voor hun deelname en enthousiasme. Dankzij hen kijken zij terug op een zeer geslaagde leerplichtactie. En natuurlijk dankt het team ook het management van GeoFort voor de sponsoring van deze actie.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief