Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

21 februari 2014

Team Leerplicht en het RMC intensiveren samenwerking

Puzzelstukjes.jpg

De coördinatoren van Team Leerplicht en het Regionale Meld- en Coördinatiepunt Voortijdig Schoolverlaters (RMC) onderzoeken op welke terreinen een intensivering van de samenwerking van hun twee teams kan worden gerealiseerd.

Volgende stap
Team Leerplicht Regio Rivierenland bestaat inmiddels ruim drie jaar en in die tijd heeft het team voortdurend gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit, uniformiteit en continuïteit van de leerplichtfunctie en -administratie. Team Leerplicht is nu definitief in een stabiele fase aanbeland; de teamleden zijn goed op elkaar ingespeeld. Tijd dus voor de volgende stap!

Vloeiende doorstroom van Leerplicht naar RMC
De leerplichtambtenaren en de RMC-trajectmedewerkers van Regio Rivierenland wisten elkaar de afgelopen jaren al steeds beter te vinden, waardoor de doorstroom van Leerplicht naar RMC in toenemende mate vloeiend verloopt. De keuze van de gemeenten om de digitale leerplichtgegevens van leerlingen vanaf 18 jaar toegankelijk te maken voor het RMC heeft deze overgang verder versterkt. Immers, door deze maatregel hebben de RMC-trajectmedewerkers direct inzicht in de leerplichthistorie van hun jongeren, zodat zij al voortijdig rekening kunnen houden met hun specifieke achtergrond. Daarmee is één van de verbeteringen in de samenwerking al volbracht.

Administraties Leerplicht en RMC bundelen hun krachten
De administraties van beide teams stonden tot voor kort nog geheel los van elkaar. Dat betekent dat juist daar een flinke verbeterslag in de samenwerking kon worden gemaakt. Daarom hebben de coördinatoren van Leerplicht en RMC uitvoerig met elkaar gesproken over de wijze waarop hun administraties elkaar zouden kunnen steunen en versterken. Hieruit volgde het besluit om de krachten van beide administraties te bundelen. In feite is hierdoor één sterk administratief team ontstaan dat sinds kort te bereiken is via één gezamenlijk telefoonnummer. De samenwerking op dit gebied zou onder meer moeten leiden tot meer continuïteit van de administratieve werkzaamheden bij ziekte en verlof.

Administratieve samenwerking bewijst zijn waarde
De samenwerking tussen beide administratieve teams bleek al snel haar toegevoegde waarde in de praktijk te bewijzen. De administratie van Leerplicht zag namelijk in korte tijd, vanwege het langdurig wegvallen van twee van de drie medewerksters, haar formatie tijdelijk met ruim een derde slinken. Het is vooral te danken aan de fantastische samenwerking tussen de administratief medewerksters van Leerplicht en RMC dat het gelukt is om zowel het Leerplichtteam als het RMC-team op administratief vlak adequaat te blijven ondersteunen. De teamleden van het RMC hebben zich hierbij solidair getoond met hun collega’s van Leerplicht. Het beroemde motto ‘Eén voor allen, allen vóór één’ werd de afgelopen tijd misschien niet letterlijk in de mond genomen, maar werd des te meer getoond in daden.

De verwachting is dat de uitgevallen medewerksters van team Leerplicht op korte termijn hun werkzaamheden zullen hervatten en dat zij dit ‘winning team’ weer zullen komen versterken. Het regionale team Leerplicht en RMC zijn te bereiken op het gezamelijke telefoonnummer (0344) 638505.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief