Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

21 november 2014

Succesvolle werkconferentie over Breedband

Van Dijk en Zondag_Breedband2.jpg

Op 19 november vond bij Regio Rivierenland een succesvolle werkconferentie plaats over het breedbandproject van Regio Rivierenland. Alle wethouders EZ van de tien regiogemeenten en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland waren uitgenodigd om kennis te nemen van de voortgang in dit project.

Waarom een werkconferentie over breedband?
Het sociaaleconomisch profiel van onze regio kenmerkt zich door grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen, een relatief laag opleidingsniveau, toenemende vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine kernen die ons gebied rijk is. Voor het lokale en regionale bestuur ligt hier een stevige bestuurlijke uitdaging om dit op te pakken. Het inrichten van een breedbandnetwerk als basisvoorziening stelt het bestuur in staat deze problemen aan te pakken en het dienstverleningsniveau op peil te houden.

Nut, noodzaak, onderzoek en vervolgtraject
Tijdens de bijeenkomst gingen wij in op het nut en de noodzaak van breedband voor de inwoners, bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen van onze regio. We bespraken hoe wij te werk gaan in ons onderzoek naar de praktische, juridische en financiële mogelijkheden tot aanleg van een glasvezelnetwerk en blikten wij vooruit.

Invulling conferentie
De opening van de bijeenkomst werd verzorgd door de heer Zondag, AB-lid en portefeuillehouder Breedband. Daarna informeerde de heer Hillenaar, voormalig cio van de Rijksoverheid, de aanwezigen vanuit een regionaal, nationaal en mondiaal perspectief over de ontwikkelingen rondom breedbandinternet. Stan Herms, coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling en projectleider van het breedbandproject, gaf vervolgens een presentatie over de uitkomsten van het onderzoek zoals dat sinds juni van dit jaar is uitgevoerd.

Wij gaan verder!
De resultaten van het onderzoek werden enthousiast onthaald en de aanwezigen waren positief over het idee om invulling te geven aan fase 3 van het project: het realiseren van een concreet uitvoeringplan om breedband aan te leggen in regio Rivierenland. Tijdens de afronding van de bijeenkomst bood de heer Zondag de onderzoeksresultaten aan de heer Van Dijk aan, die aangaf positief te zijn over de ingeslagen weg van Regio Rivierenland. Hij merkte op dat breedband de toekomst is en de provincie Gelderland hier exclusief op inzet.

Tenslotte vond de première plaats van de documentairefilm ‘Breedband in Regio Rivierenland’, waarover later meer.

Foto: Dhr. Van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland) ontvangt van dhr. Zondag (rechts) de onderzoeksresultaten van de praktische, juridische en financiële mogelijkheden tot aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gehele regio.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.