Nieuws.jpg

Nieuws

21 november 2014

Succesvolle werkconferentie over Breedband

Van Dijk en Zondag_Breedband2.jpg

Op 19 november vond bij Regio Rivierenland een succesvolle werkconferentie plaats over het breedbandproject van Regio Rivierenland. Alle wethouders EZ van de tien regiogemeenten en gedeputeerde Jan Jacob van Dijk van de provincie Gelderland waren uitgenodigd om kennis te nemen van de voortgang in dit project.

Waarom een werkconferentie over breedband?
Het sociaaleconomisch profiel van onze regio kenmerkt zich door grote sociaaleconomische gezondheidsverschillen, een relatief laag opleidingsniveau, toenemende vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine kernen die ons gebied rijk is. Voor het lokale en regionale bestuur ligt hier een stevige bestuurlijke uitdaging om dit op te pakken. Het inrichten van een breedbandnetwerk als basisvoorziening stelt het bestuur in staat deze problemen aan te pakken en het dienstverleningsniveau op peil te houden.

Nut, noodzaak, onderzoek en vervolgtraject
Tijdens de bijeenkomst gingen wij in op het nut en de noodzaak van breedband voor de inwoners, bedrijven, zorg- en onderwijsinstellingen van onze regio. We bespraken hoe wij te werk gaan in ons onderzoek naar de praktische, juridische en financiële mogelijkheden tot aanleg van een glasvezelnetwerk en blikten wij vooruit.

Invulling conferentie
De opening van de bijeenkomst werd verzorgd door de heer Zondag, AB-lid en portefeuillehouder Breedband. Daarna informeerde de heer Hillenaar, voormalig cio van de Rijksoverheid, de aanwezigen vanuit een regionaal, nationaal en mondiaal perspectief over de ontwikkelingen rondom breedbandinternet. Stan Herms, coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling en projectleider van het breedbandproject, gaf vervolgens een presentatie over de uitkomsten van het onderzoek zoals dat sinds juni van dit jaar is uitgevoerd.

Wij gaan verder!
De resultaten van het onderzoek werden enthousiast onthaald en de aanwezigen waren positief over het idee om invulling te geven aan fase 3 van het project: het realiseren van een concreet uitvoeringplan om breedband aan te leggen in regio Rivierenland. Tijdens de afronding van de bijeenkomst bood de heer Zondag de onderzoeksresultaten aan de heer Van Dijk aan, die aangaf positief te zijn over de ingeslagen weg van Regio Rivierenland. Hij merkte op dat breedband de toekomst is en de provincie Gelderland hier exclusief op inzet.

Tenslotte vond de première plaats van de documentairefilm ‘Breedband in Regio Rivierenland’, waarover later meer.

Foto: Dhr. Van Dijk (gedeputeerde provincie Gelderland) ontvangt van dhr. Zondag (rechts) de onderzoeksresultaten van de praktische, juridische en financiële mogelijkheden tot aanleg van een glasvezelnetwerk in onze gehele regio.

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief