Nieuws.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening Nieuwsarchief

11 juli 2013

Inkoopbureau contracteert nieuwe accountants

contract.jpg

Bij aanbestedingen in de schoonmaak- en glazenwasserbranche is de prijs traditioneel een belangrijk criterium voor de gunning. Maar daaraan kleven nadelen. Om maatschappelijk verantwoord aan te besteden, kunnen opdrachtgevers gebruikmaken van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Inspannings- versus resultaatverplichting
Bij aanbestedingen schrijven marktpartijen vaak erg laag in. Ze maken hierbij gebruik van het feit dat de opdracht een inspanningsverplichting bevat en geen resultaatverplichting. Het uiteindelijk gevolg is dat de werkdruk in deze branche enorm hoog is, de kwaliteit van de uitvoering onder druk staat en de relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer slecht is. Om deze neerwaartse spiraal tegen te gaan kunnen opdrachtgevers en opdrachtnemers gebruik maken van de Code Verantwoordelijk Marktgedrag.

Gemeente Tiel kiest op basis van code
In de code zijn afspraken gemaakt hoe partijen zich zullen gedragen. Niet alleen naar elkaar, maar ook naar de medewerkers. De gemeente Tiel heeft in de aanbesteding voor het schoonmaakonderhoud van de gemeentelijke gebouwen geëist dat de inschrijvers de code hebben onderschreven. Uit de inschrijvingen bleek dat ook kleinere marktpartijen voldeden aan deze eis! Het stimuleren van maatschappelijk verantwoord ondernemen in deze branche betekent dus dat ook de kleinere regionale marktpartijen een kans maken.

Nieuwsarchief