Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

5 april 2013

Nieuwe aanbestedingswet van kracht

Groene energie.jpg

Nee, het is geen grap! 1 april 2013 is de datum waarop de nieuwe Aanbestedingswet van kracht is geworden. Het Inkoopbureau - onderdeel van Contractgestuurde Dienstverlening -biedt de regiogemeenten kennistrainingen en ondersteuning aan voor de uitvoering.

Kennistrainingen en ondersteuning
Het Inkoopbureau heeft - ter voorbereiding - kennistrainingen aangeboden aan de regiogemeenten. Deze gemeenten hechten veel belang aan rechtmatig en doelmatig inkopen en aanbesteden; er zijn maar liefst 90 deelnemers. Daarnaast heeft het Inkoopbureau de regiogemeenten gewezen op de noodzakelijke aanpassingen in het beleid en de uitvoering en ondersteuning aangeboden voor de uitvoering.

Belangrijke wijziging
Een ingrijpende wijziging die de Aanbestedingswet 2012 wet meebrengt, is het feit dat de wet ook van toepassing is op inkopen en aanbestedingen onder het bedrag van de Europese drempel. De gemeentelijke vrijheid om invulling te geven aan het inkoop- en aanbestedingsbeleid is verder beperkt.

Kennis voorkomt juridische incidenten
De wet kent helaas ook grijze gebieden. De begrippen "proportionaliteit" en "motivatieplicht" gaan de komende maanden waarschijnlijk vaak worden geschreven in de jurisprudentie. Maar met zoveel kennis bij de medewerkers van de regiogemeenten wordt de kans op juridische incidenten in ieder geval kleiner.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief