Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

4 februari 2014

Raden ontvangen voorstel over Regiostructuur

samen2.jpg

De tweede raadsledenconferentie in december 2013 heeft input geleverd voor het voorstel dat nu aan alle colleges in Rivierenland is gestuurd. Zij moeten dit voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raden.

Bekijk hier het raadsvoorstel.

Traject raadsvoorstel
Het raadsvoorstel is het voorlopige sluitstuk van een langer traject. Dit begon in 2012 met een evaluatie van de huidige bestuursstructuur en de wens om verbeteringen in de samenwerking aan te brengen. Onder ‘Toekomst Regionale Samenwerking’ treft u een overzicht van het hele traject aan en kunt u alle documenten en verslagen die zijn verschenen nalezen.

Draagvlak bij huidige en nieuwe raden
Het is de bedoeling dat de huidige raden zich vóór de verkiezingen op 19 maart uitspreken over de voorstellen die worden gedaan om de intergemeentelijke samenwerking te verbeteren. Na de verkiezingen wordt ook aan de nieuwe raden gevraagd of zij in kunnen stemmen met de voorstellen. Dit is belangrijk omdat er bij de nieuwe raden draagvlak moet zijn voor de werkwijze die we in de nieuwe bestuursperiode willen hanteren.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief