Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

4 februari 2014

Raden ontvangen voorstel over Regiostructuur

samen2.jpg

De tweede raadsledenconferentie in december 2013 heeft input geleverd voor het voorstel dat nu aan alle colleges in Rivierenland is gestuurd. Zij moeten dit voorstel ter besluitvorming voorleggen aan de raden.

Bekijk hier het raadsvoorstel.

Traject raadsvoorstel
Het raadsvoorstel is het voorlopige sluitstuk van een langer traject. Dit begon in 2012 met een evaluatie van de huidige bestuursstructuur en de wens om verbeteringen in de samenwerking aan te brengen. Onder ‘Toekomst Regionale Samenwerking’ treft u een overzicht van het hele traject aan en kunt u alle documenten en verslagen die zijn verschenen nalezen.

Draagvlak bij huidige en nieuwe raden
Het is de bedoeling dat de huidige raden zich vóór de verkiezingen op 19 maart uitspreken over de voorstellen die worden gedaan om de intergemeentelijke samenwerking te verbeteren. Na de verkiezingen wordt ook aan de nieuwe raden gevraagd of zij in kunnen stemmen met de voorstellen. Dit is belangrijk omdat er bij de nieuwe raden draagvlak moet zijn voor de werkwijze die we in de nieuwe bestuursperiode willen hanteren.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.