Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

27 januari 2014

Verslag Raadsconferentie 9 december 2013 beschikbaar

Raadsbijeenkomst_overzicht zaaldef.jpg

In december 2013 vond de tweede regionale raadsledenconferentie plaats over de toekomst van de samenwerking in Rivierenland. Het verslag van de conferentie met o.a. de gevoerde discussie is nu beschikbaar.

Bekijk hier het verslag.

Nieuwe richting
Meer dan de helft van alle raadsleden uit de regio was gekomen om de oplossing te horen die het regiobestuur formuleerde aan de hand van de reacties op de raadsconferentie in mei 2013. De raadsconferentie gaf de raadsleden van de tien gemeenten nieuwe richting en mogelijkheden.

Discussie en uitkomsten
Het bestuur presenteerde oplossingsrichtingen om de samenwerking beter vorm te geven en ging hierover met de zaal in gesprek. Het doel was te bekijken of de voorstellen aansluiten bij de wens van de raden om hun positie in de samenwerking te versterken en hun kaderstellende en controlerende rol beter te kunnen uitoefenen. De uitkomst was onder meer dat de raadsleden meer directe invloed krijgen op het formuleren van beleid en op het bepalen van de prioriteit waarmee daaraan uitvoering wordt gegeven.

 

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief