Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

27 mei 2014

Rivierenlandse raadsleden werken zich in

Raadsbijeenkomst_Van Schelven.jpg

Op 26 mei vond de zeer goedbezochte informatie-avond voor raadsleden van de samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland plaats. Deze avond was georganiseerd door de rivierenlandse griffiers in het kader van een gezamenlijk inwerkprogramma voor alle raadsleden in ons gebied.

Raadsleden geïnformeerd over de samenwerking
Tijdens de avond presenteerden het Regionaal Archief, Avri en het Regiokantoor van Regio Rivierenland zich. De raadsleden werden in vogelvlucht geïnformeerd over de samenwerking in het rivierenland. Onderwerpen waren:
- Waarom werken we samen?
- Met wie werken we samen?
- Met welk doel werken we samen?
- Wat zijn de kosten en de opbrengsten?
- Hoe is de organisatie ingericht?

Speciale website voor raadsleden
Er werd bijzonder aandacht besteed aan de mogelijkheden die raadsleden hebben om invloed uit te oefenen en sturing te geven aan de regionale samenwerking. Tijdens de bijeenkomst werd een speciale website voor raadsleden gelanceerd, die erg goed is ontvangen. Op de site kunnen raadsleden nu eenvoudig via snelle sturingsmenu’s antwoord krijgen op (al) hun vragen als: Waarom is Regio Rivierenland nog van belang? Wat is mijn invloed als raadslid? Hoe agendeer ik een agendapunt? Wie betaalt en waar gaat het geld heen van Regio Rivierenland? Waar houden we ons inhoudelijk mee bezig?

Klik op www.allesoverregiorivierenland.nl

Raadsleden kunnen ook op een eenvoudige manier een vraag stellen. Met de website willen we bijdragen aan een goede informatievoorziening en transparantie van onze organisatie.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.