Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

27 mei 2014

Tijdelijke programmaraden in de steigers

steigers.jpg

Het Algemeen Bestuur heeft in mei de formele besluiten genomen om met drie tijdelijke programmaraden aan de slag te gaan: Fysieke Leefomgeving, Economische Zaken en Sociale Ontwikkeling. Op 1 juli zullen de eerste vergaderingen van deze programmaraden plaatsvinden.

Discussie over verbetering bestuursstructuur
Al eerder koos het bestuur ervoor om na de verkiezingen niet door te gaan met de vijf programmaraden Welvarend, Participerend, Zelfredzaam, Aantrekkelijk en Bereikbaar. Dit heeft te maken met de discussie die gaande is over de verbetering van de bestuursstructuur. Hierover gaan de gemeenten in de periode rond de zomer besluiten.

Tussentijdse oplossing
Omdat het - na de besluitvorming door de gemeenten - nog even duurt voordat de nieuwe structuur is ingericht, werken we in de tussentijd met drie tijdelijke programmaraden. Hierin worden de onderwerpen die voorheen in de vijf programmaraden werden behandeld, voortgezet. De ‘oude’ programmaraden zijn als volgt onderverdeeld in de drie nieuwe:

Fysieke Leefomgeving = Programma Bereikbaar + Programma Aantrekkelijk
Economische Zaken = Programma Welvarend
Sociale Ontwikkeling = Programma Participerend + Programma Zelfredzaam

Het Algemeen Bestuur heeft nu de Verordening op de programmaraden en het Instellingsbesluit aangepast op de tijdelijke werkwijze. Het is de bedoeling dat op 1 juli aanstaande de eerste vergaderingen van de tijdelijke programmaraden plaatsvinden.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief