Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

27 mei 2014

Tijdelijke programmaraden in de steigers

steigers.jpg

Het Algemeen Bestuur heeft in mei de formele besluiten genomen om met drie tijdelijke programmaraden aan de slag te gaan: Fysieke Leefomgeving, Economische Zaken en Sociale Ontwikkeling. Op 1 juli zullen de eerste vergaderingen van deze programmaraden plaatsvinden.

Discussie over verbetering bestuursstructuur
Al eerder koos het bestuur ervoor om na de verkiezingen niet door te gaan met de vijf programmaraden Welvarend, Participerend, Zelfredzaam, Aantrekkelijk en Bereikbaar. Dit heeft te maken met de discussie die gaande is over de verbetering van de bestuursstructuur. Hierover gaan de gemeenten in de periode rond de zomer besluiten.

Tussentijdse oplossing
Omdat het - na de besluitvorming door de gemeenten - nog even duurt voordat de nieuwe structuur is ingericht, werken we in de tussentijd met drie tijdelijke programmaraden. Hierin worden de onderwerpen die voorheen in de vijf programmaraden werden behandeld, voortgezet. De ‘oude’ programmaraden zijn als volgt onderverdeeld in de drie nieuwe:

Fysieke Leefomgeving = Programma Bereikbaar + Programma Aantrekkelijk
Economische Zaken = Programma Welvarend
Sociale Ontwikkeling = Programma Participerend + Programma Zelfredzaam

Het Algemeen Bestuur heeft nu de Verordening op de programmaraden en het Instellingsbesluit aangepast op de tijdelijke werkwijze. Het is de bedoeling dat op 1 juli aanstaande de eerste vergaderingen van de tijdelijke programmaraden plaatsvinden.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.