Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

20 mei 2014

Tweede Kamerleden nemen onderzoeksrapport Breedband Regio Rivierenland in ontvangst

Overhandiging rapport Breedband Regio Rivierenland.jpg

Tweede kamerleden Oosenbrug (links) en Van Toorenburg ontvangen uit handen van Regio Rivierenland-voorzitter Van Schelven het onderzoeksrapport ‘Oplossingsroutes naar 100% Breedband in Regio Rivierenland’ [foto: David Wolf, Tiel]


Regio Rivierenland presenteerde op maandag 19 mei op golfterrein The Dutch in Spijk een onderzoeksrapport naar de mogelijkheden voor realisering van een breedbandnetwerk in de regio Rivierenland. Tweede Kamerleden Van Toorenburg en Oosenbrug nemen het onderzoek in ontvangst namens Tweede Kamerlid Agnes Mulder. Zij is initiatiefnemer van de motie Breedband waarin zij de regering oproept om ook in de buitengebieden snelle internetverbindingen te faciliteren. Regio Rivierenland ziet een modern breedbandnetwerk als noodzakelijke voorwaarde om maatschappelijke taken op het gebied van o.a. zorg, onderwijs en digitale overheidsdiensten in de toekomst goed te vervullen.

Noodzaak moderne breedbandinfrastructuur
Het sociaal-economisch profiel van Rivierenland kenmerkt zich door grote sociaal- economische gezondheidsverschillen, een laag opleidingsniveau, vergrijzing en achteruitgang van de leefbaarheid in de vele kleine kernen die het gebied rijk is. Bovendien moeten de zorgtaken op 1 januari 2015 gedecentraliseerd zijn. Deze feiten betekenen een stevige bestuurlijke uitdaging voor het lokale en regionale bestuur van de regio. Innovatief gebruik van ICT zou een belangrijke bijdrage kunnen leveren bij het aanpakken van deze problemen, maar de bestaande breedbandinfrastructuur blijkt daarvoor op veel plaatsen tekort te schieten.

Regio Rivierenland: waar de markt faalt, is de overheid verantwoordelijk
Regio Rivierenland zoekt nu naar de beste manier om zeker te stellen dat iedereen de beschikking krijgt over een breedbandaansluiting met voldoende bandbreedte voor de maatschappelijke diensten van nu én van de toekomst. Daarom wil Regio Rivierenland aan alle marktpartijen vragen of zij concrete plannen hebben om in de komende drie jaar te voorzien in breedbandaansluitingen naar huizen en kantoren, waarmee internetsnelheden boven de 100Mbit/s (symmetrisch) mogelijk zijn en waarover moderne maatschappelijke diensten aangeboden kunnen worden. Als marktpartijen niet alle huizen en kantoren zullen voorzien van een moderne en toekomstvaste breedbandaansluiting, ziet Regio Rivierenland een taak voor de overheid om daarin zo efficiënt mogelijk te voorzien.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief