Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

16 juni 2014

Colleges Regio Rivierenland bezoeken Regiokantoor

Collegebezoek_Van Schelven.jpg

Op 3 juni maakten de nieuwe colleges van de gemeenten die deel uitmaken van Regio Rivierenland kennis met de werkzaamheden van de organisatie. Dat deden zij op het Regiokantoor van Regio Rivierenland in Tiel. Op gemeente Buren na (die op die dag de provincie Gelderland ontving), waren alle colleges vertegenwoordigd en mocht het Regiokantoor ruim 40 collegeleden welkom heten.

Ontmoeting en toelichtingen
Voor de herkozen collegeleden stond vooral de onderlinge ontmoeting centraal op de nieuwe locatie van het kantoor van Regio Rivierenland. Voorzitter Roland van Schelven wees de nieuwe wethouders op het nut en de noodzaak van samenwerking in ons gebied. Vice-voorzitter Hans Beenakker gaf een toelichting op de wijze waarop de samenwerking tussen de colleges is vormgegeven.

Werkzaamheden Regio Rivierenland
In de middag konden de colleges in vogelvlucht kennisnemen van de werkzaamheden die Regio Rivierenland uitvoert en de medewerkers ontmoeten. De dienstonderdelen Avri, Contractgestuurde Dienstverlening en Programma’s en Strategie presenteerden zich. De collegeleden werden kort meegenomen in de wereld van de afvalverwijdering en het beheer van de openbare ruimte, de werkzaamheden van de Sociale Recherche, Inkoop, RMC en Leerplicht. Ook konden zij proeven aan de beleidsthema’s, zoals Wonen, Breedband en Mobiliteit en uiteraard ook aan de speerpunten Logistiek, Recreatie en Toerisme en Agribusiness.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief