Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 januari 2015

Regionale agendacommissie Regio Rivierenland van start

Regionale_Agendacommissie RegRivierenland.jpg

De regionale agendacommissie van Regio Rivierenland is op 12 januari voor het eerst bijeengekomen. Deze commissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van de tien gemeenteraden in Regio Rivierenland. De commissie is opgericht omdat de raden beter en eerder willen sturen op belangrijke ontwikkelingen in Rivierenland.

Belang agendacommissie
Via Regio Rivierenland werken de gemeenten op tal van terreinen samen die van invloed zijn op de gemeenten en de inwoners. Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraden weten op welke gebieden al wordt samengewerkt en dat zij kunnen kiezen voor nieuwe gebieden waarop zij graag met elkaar willen samenwerken.

Taken agendacommissie
De regionale agendacommissie maakt geen inhoudelijke keuzes, maar kijkt naar de wijze waarop de raden het beste bij de vele dossiers betrokken kunnen zijn. De commissie houdt het overzicht over alle samenwerkingsdossiers en over welke onderwerpen op welk moment in de raden op de agenda komen (vandaar ‘agendacommissie’). De commissie adviseert het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland hierover, zodat zij weet hoe de raden betrokken willen worden. De commissie is dus als het ware de borgpen voor de juiste betrokkenheid van de raden bij belangrijke vraagstukken.

Inhoud eerste vergadering: advisering toekomst Avri
De eerste vergadering stond vooral in het teken van kennismaking en het maken van werkafspraken. Eén adviespunt werd al besproken: de wijze waarop de raden gaan besluiten over de toekomst van Avri, nu een bedrijfsonderdeel van de organisatie van Regio Rivierenland. Het is de bedoeling om van de Avri een aparte overheidsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) te maken. De regionale agendacommissie heeft zich hierover gebogen en adviseerde het Algemeen Bestuur om twee informatiebijeenkomsten voor alle raden te organiseren in de periode februari-mei 2015, elke op drie verschillende momenten. Hierbij is de eerste bijeenkomst vooral informerend en gericht op oriëntatie en toekomst. De tweede bijeenkomst is vooral opiniërend en gericht op voorkeursscenario’s. De commissie adviseert om voorafgaand aan de bijeenkomst hiervoor goede informatie toe te zenden.

De volgende vergadering van de regionale agendacommissie staat gepland voor 11 mei 2015. Uiteraard is deze vergadering openbaar.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
UBRivierenland activeert 1e glasvezelaansluiting buitengebied West Maas en Waal.jpg
Een mijlpaal in Rivierenland: zeven samenwerkende gemeenten in de regio hebben zich jarenlang ingezet om snel internet voor...
Projecten
screenshot-3.jpg
Op 16 november organiseerde het RES Rivierenland-team samen met de Gelderland Academie de online workshop ‘Slim...
CG Dienstverlening
Toekomstcoaches.jpg
Sinds maart 2020 zijn in de acht gemeenten van Regio Rivierenland toekomstcoaches aan de slag gegaan. Zij zijn er speciaal...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Ontwikkelingen speerpunt RT.jpg
De acht gemeenten van Regio Rivierenland werken samen aan het versterken van onze toeristisch recreatieve sector. Om focus aan...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: