Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 januari 2015

Regionale agendacommissie Regio Rivierenland van start

Regionale_Agendacommissie RegRivierenland.jpg

De regionale agendacommissie van Regio Rivierenland is op 12 januari voor het eerst bijeengekomen. Deze commissie bestaat uit twee vertegenwoordigers van elk van de tien gemeenteraden in Regio Rivierenland. De commissie is opgericht omdat de raden beter en eerder willen sturen op belangrijke ontwikkelingen in Rivierenland.

Belang agendacommissie
Via Regio Rivierenland werken de gemeenten op tal van terreinen samen die van invloed zijn op de gemeenten en de inwoners. Daarom is het belangrijk dat de gemeenteraden weten op welke gebieden al wordt samengewerkt en dat zij kunnen kiezen voor nieuwe gebieden waarop zij graag met elkaar willen samenwerken.

Taken agendacommissie
De regionale agendacommissie maakt geen inhoudelijke keuzes, maar kijkt naar de wijze waarop de raden het beste bij de vele dossiers betrokken kunnen zijn. De commissie houdt het overzicht over alle samenwerkingsdossiers en over welke onderwerpen op welk moment in de raden op de agenda komen (vandaar ‘agendacommissie’). De commissie adviseert het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland hierover, zodat zij weet hoe de raden betrokken willen worden. De commissie is dus als het ware de borgpen voor de juiste betrokkenheid van de raden bij belangrijke vraagstukken.

Inhoud eerste vergadering: advisering toekomst Avri
De eerste vergadering stond vooral in het teken van kennismaking en het maken van werkafspraken. Eén adviespunt werd al besproken: de wijze waarop de raden gaan besluiten over de toekomst van Avri, nu een bedrijfsonderdeel van de organisatie van Regio Rivierenland. Het is de bedoeling om van de Avri een aparte overheidsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) te maken. De regionale agendacommissie heeft zich hierover gebogen en adviseerde het Algemeen Bestuur om twee informatiebijeenkomsten voor alle raden te organiseren in de periode februari-mei 2015, elke op drie verschillende momenten. Hierbij is de eerste bijeenkomst vooral informerend en gericht op oriëntatie en toekomst. De tweede bijeenkomst is vooral opiniërend en gericht op voorkeursscenario’s. De commissie adviseert om voorafgaand aan de bijeenkomst hiervoor goede informatie toe te zenden.

De volgende vergadering van de regionale agendacommissie staat gepland voor 11 mei 2015. Uiteraard is deze vergadering openbaar.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer