Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

13 februari 2015

Bedrijfsleven en Regio bundelen krachten in Stuurgroep Recreatie en Toerisme

Stuurgroep.png
De Stuurgroep Recreatie en Toerisme - waarin Regio Rivierenland de handen ineen slaat met het bedrijfsleven - zet zich in om meer toeristen en recreanten naar onze mooie regio te trekken. Een belangrijk verbeterpunt is het aanbod aan overnachtingsmogelijkheden en attracties.

Hoewel er veel wordt ingezet op marketing en promotie en op de realisatie van wandel- en fietsroutes, is er in Rivierenland een tekort aan goede overnachtingsmogelijkheden en attracties. Dit zou de regio nog aantrekkelijker maken voor bezoekers. Om dit te stimuleren, is een nauwe samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven noodzakelijk. Daarvoor stelde het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland vorig jaar de Stuurgroep Recreatie en Toerisme in.

Stip op de horizon
Investeringsplannen in overnachtingsmogelijkheden en attracties van ondernemers zijn in beeld gebracht, evenals knelpunten waar men tegenaan loopt bij realisatie. Samen met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven is een 'stip op de horizon' gezet: het geeft aan waar we heen willen met recreatie en toerisme in de komende jaren.

Uitvoeringsprogramma komt eraan
Natuurlijk moet het niet bij ideeën blijven. Een uitvoeringsprogramma is in de maak. Met concrete acties voor zowel de korte als de wat langere termijn. Ondernemers worden uitgenodigd om begin maart mee te denken over het uitvoeringsprogramma en de taakverdeling die daaraan verbonden wordt.

Nu al handen uit de mouwen!
In overleg met de ondernemers wacht de stuurgroep niet totdat alle plannen volledig zijn uitgewerkt. Er zijn verschillende acties die niet veel geld hoeven te kosten en waar nu al mee wordt gestart. Tijdens een overleg met alle vakwethouders in Rivierenland (het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme) werd aangegeven dat alvast een 'aanjaagteam' wordt opgericht. Dit team heeft als taak om ondernemers uit de sector te helpen met de realisatie van hun plannen en om knelpunten weg te nemen. Provincie Gelderland is al bereid gevonden een consulent Ruimtelijke Ordening aan te leveren.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief