Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

13 februari 2015

Rivierenland vraagt aandacht voor recreatie en toerisme tijdens Statenverkiezingen

Verkiezingen.jpg
Op 18 maart vinden de provinciale statenverkiezingen plaats. Op verzoek van onze Stuurgroep Recreatie en Toerisme maakte het RBT Rivierenland een overzicht van de uitgangspunten, knelpunten en wensen t.a.v. het toeristisch beleid in de provincie Gelderland. 

Voor de sectoren recreatie en toerisme zijn de beslissingen uit de provinciale politiek van groot belang. In dit overzicht van het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT) Rivierenland is de eigenheid van de regio een belangrijk aandachtspunt. 

Tien punten
Centraal in de beknopte folder ‘Vrijetijdseconomie, speerpunt voor Rivierenland’ staan tien redenen genoemd waarom toerisme in Rivierenland de aandacht verdient van de provinciale politiek. Deze tien punten worden onderbouwd door:

  • een overzicht van het sociaal (o.a. goed voor 2200 FTE aan banen) en economisch (o.a. 161 miljoen aan bestedingen) belang van de vrijetijdseconomie voor de regio;
  • de koers die RBT Rivierenland heeft ingezet voor de komende jaren, waarbij vooral initiatieven vanuit het bedrijfsleven en de samenleving centraal staan;
  • een visie op de rol die de provincie, de gemeenten, het RBT en de ondernemers spelen bij de toeristische ontwikkeling van de regio en hun onderlinge samenhang.

Autonomie en eigenheid behouden
Rivierenland vraagt nadrukkelijk aan de bestuurders in de provincie Gelderland om de autonomie en zelfstandigheid van de verschillende regio’s als uitgangspunt te behouden voor het toekomstig beleid. De verschillende regio’s vragen immers om een heel eigen aanpak. Zo vraagt de Veluwe, een gebied met een lange toeristische historie, om een andere aanpak dan Rivierenland; een jong toeristengebied in ontwikkeling. Van de provincie wordt vooral gevraagd om een faciliterende rol, waardoor projecten van ondernemers een kans krijgen.

Folder
De folder wordt de komende periode verstuurd aan de kandidaten op de lijsten van de provinciale statenverkiezingen. Tijdens regionale verkiezingsbijeenkomsten wordt de folder uitgedeeld aan geïnteresseerden. De folder is mede opgesteld door de stuurgroep Toerisme en Recreatie. Een samenwerking tussen gemeenten, bedrijfsleven en organisaties in de vrijetijdseconomie van Rivierenland.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief