Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

13 februari 2015

Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme: meerjarenprogramma in beeld

vergrootglas.jpg
Tijdens de Regiomiddag op 10 februari schetste het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme de eerste beelden van het meerjarenprogramma. De focus van ons toeristisch-recreatieve beleid ligt vooral op economie. Gestreefd wordt naar een verhoging van de omzet en werkgelegenheid.

Inzet op vrijetijdseconomie
Inzet op vrijetijdseconomie betekent enerzijds beperking van onderwerpen waar men zich regionaal mee bezig wil houden. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om ook buiten de recreatiesector te kijken. 'Funshoppen' bijvoorbeeld is een onderwerp dat direct verbonden is met vrijetijdseconomie. Het heeft ook een duidelijk verband met recreatie en toerisme. Immers: gezellige binnensteden met aansprekende horeca en winkels betekent een extra aantrekkelijk aanbod voor bezoekers van Rivierenland. Wandelen, fietsen en bijvoorbeeld een bezoek aan een kasteel of landgoed, gecombineerd met mogelijkheden voor winkelen en horecabezoek betekent een aantrekkelijk aanbod van mogelijkheden. Inzetten op vrijetijdseconomie betekent een belangrijke impuls voor de regionale economie als geheel.

Werken aan meerjarenprogramma
Komende maanden werkt het Speerpuntberaad samen met ondernemers en maatschappelijke partners aan een meerjarenprogramma voor de vrijetijdseconomie. De stuurgroep Recreatie en Toersime - vorig jaar ingesteld door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland - werkt aan de uitvoering hiervan. De insteek van de samenwerkende gemeenten zal hierin zichtbaar worden.

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief