Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

13 februari 2015

Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme: meerjarenprogramma in beeld

vergrootglas.jpg
Tijdens de Regiomiddag op 10 februari schetste het Speerpuntberaad Recreatie en Toerisme de eerste beelden van het meerjarenprogramma. De focus van ons toeristisch-recreatieve beleid ligt vooral op economie. Gestreefd wordt naar een verhoging van de omzet en werkgelegenheid.

Inzet op vrijetijdseconomie
Inzet op vrijetijdseconomie betekent enerzijds beperking van onderwerpen waar men zich regionaal mee bezig wil houden. Anderzijds biedt het de mogelijkheid om ook buiten de recreatiesector te kijken. 'Funshoppen' bijvoorbeeld is een onderwerp dat direct verbonden is met vrijetijdseconomie. Het heeft ook een duidelijk verband met recreatie en toerisme. Immers: gezellige binnensteden met aansprekende horeca en winkels betekent een extra aantrekkelijk aanbod voor bezoekers van Rivierenland. Wandelen, fietsen en bijvoorbeeld een bezoek aan een kasteel of landgoed, gecombineerd met mogelijkheden voor winkelen en horecabezoek betekent een aantrekkelijk aanbod van mogelijkheden. Inzetten op vrijetijdseconomie betekent een belangrijke impuls voor de regionale economie als geheel.

Werken aan meerjarenprogramma
Komende maanden werkt het Speerpuntberaad samen met ondernemers en maatschappelijke partners aan een meerjarenprogramma voor de vrijetijdseconomie. De stuurgroep Recreatie en Toersime - vorig jaar ingesteld door het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland - werkt aan de uitvoering hiervan. De insteek van de samenwerkende gemeenten zal hierin zichtbaar worden.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Poster RSV_dec 2018.png
Deze zomer is een eerste conceptversie van de Strategische FruitDelta Gebiedsagenda opgeleverd. Op advies van de bestuurlijke...
Projecten
Veilingterrein Tiel.jpg
Tien Gelderse woningbouwprojecten hebben een aanvraag ingediend voor de Woningbouwimpuls (WBI) van het Rijk. Twee daarvan,...
CG Dienstverlening
0001.jpg
Afgelopen schooljaar speelden de coronamaatregelen een grote rol voor leerlingen, scholen én ook op het werk van...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistics-Valley-1024x625.png
Scholengemeenschap KWC in Culemborg is op 4 oktober de startlocatie van de Week van de Logistiek in Rivierenland. De Roadshow...
Speerpunt Agribusiness
Laanboomhuis-logo-1024x858.jpg
Na ruim een jaar zonder bijeenkomsten zat netwerkorganisatie (en FruitDelta-samenwerkingspartner) Greenport Gelderland op 10...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Rivierenland.jpg
Provincie Gelderland, Stichting Achterhoek Toerisme, Veluwe Alliantie, Regio Rivierenland en Groene Metropoolregio...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.