Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

14 november 2014

Regio Rivierenland start in 2015 met nieuwe samenwerkingsvorm

Samenwerking.jpg

Op 11 november zijn de laatste vergaderingen van de tijdelijke programmaraden gehouden. Daarmee is afscheid genomen van de structuur met programmaraden die in 2010 werd ingericht. Regio Rivierenland gaat in 2015 van start met een andere wijze van samenwerking waarin de drie Speerpunten – Logistieke Hotspot, Recreatie & Toerisme, Agribusiness - centraal staan. Daarnaast wordt er gewerkt in transparante projectstructuren voor andere onderwerpen waarin gemeenten willen samenwerken.

Regiocontractprojecten succesvol
In de programmaraden is teruggeblikt en vooruitgekeken. Mede door de middelen uit het Regiocontract zijn veel projecten met succes afgerond, terwijl anderen nog doorlopen in het komende jaar. Er zijn bijdragen geleverd aan het tot stand brengen van de veranderingen in het sociaal domein (drie decentralisaties), verbeteringen in de economische infrastructuur (logistieke hotspot, bedrijventerreinen) en investeringen in de fysieke leefomgeving (Nieuwe Hollandse Waterlinie, stations).

Implementatie vorm
Bij de inhoud - waarop ook in de komende jaren wordt samengewerkt - wordt een vorm ontwikkeld die daarbij past en die zal zorgen voor goede resultaten. Per project krijgt dit vorm in de startnotities en bij de Speerpunten in de meerjarenprogramma's. De implementatie zal nog enige tijd in beslag nemen en de werkwijze wordt gaandeweg verder ontwikkeld en verbeterd. Daarbij spelen de gemeenten als contactpartners een belangrijke rol.


Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief