Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 november 2014

Regio Rivierenland start in 2015 met nieuwe samenwerkingsvorm

Samenwerking.jpg

Op 11 november zijn de laatste vergaderingen van de tijdelijke programmaraden gehouden. Daarmee is afscheid genomen van de structuur met programmaraden die in 2010 werd ingericht. Regio Rivierenland gaat in 2015 van start met een andere wijze van samenwerking waarin de drie Speerpunten – Logistieke Hotspot, Recreatie & Toerisme, Agribusiness - centraal staan. Daarnaast wordt er gewerkt in transparante projectstructuren voor andere onderwerpen waarin gemeenten willen samenwerken.

Regiocontractprojecten succesvol
In de programmaraden is teruggeblikt en vooruitgekeken. Mede door de middelen uit het Regiocontract zijn veel projecten met succes afgerond, terwijl anderen nog doorlopen in het komende jaar. Er zijn bijdragen geleverd aan het tot stand brengen van de veranderingen in het sociaal domein (drie decentralisaties), verbeteringen in de economische infrastructuur (logistieke hotspot, bedrijventerreinen) en investeringen in de fysieke leefomgeving (Nieuwe Hollandse Waterlinie, stations).

Implementatie vorm
Bij de inhoud - waarop ook in de komende jaren wordt samengewerkt - wordt een vorm ontwikkeld die daarbij past en die zal zorgen voor goede resultaten. Per project krijgt dit vorm in de startnotities en bij de Speerpunten in de meerjarenprogramma's. De implementatie zal nog enige tijd in beslag nemen en de werkwijze wordt gaandeweg verder ontwikkeld en verbeterd. Daarbij spelen de gemeenten als contactpartners een belangrijke rol.


FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Proces-Regionaal-Ambitiedocument.jpg
In onze vorige nieuwsbrief gaven we een korte update van het proces om tot een nieuw regionaal economisch ambitiedocument te...
Projecten
RES Regionale raadsbijeenkomst.png
Op 5 oktober was de vijfde regionale raadsbijeenkomst over de Regionale Energiestrategie (RES) Rivierenland. Centraal stonden...
CG Dienstverlening
COVERJaarverslagLeerplicht.jpg
Team Leerplicht Regio Rivierenland presenteert haar jaarverslag van het schooljaar 2019-2020. Aan de hand van dit verslag laat...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
fruitteelt appes.jpg
Eerder dit jaar lanceerde een samenwerkingsplatform van de gemeente West Betuwe, het onderwijs en bedrijfsleven de FruitTech...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Ontwikkelingen speerpunt RT.jpg
De acht gemeenten van Regio Rivierenland werken samen aan het versterken van onze toeristisch recreatieve sector. Om focus aan...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar: