Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

14 november 2014

Regio Rivierenland start in 2015 met nieuwe samenwerkingsvorm

Samenwerking.jpg

Op 11 november zijn de laatste vergaderingen van de tijdelijke programmaraden gehouden. Daarmee is afscheid genomen van de structuur met programmaraden die in 2010 werd ingericht. Regio Rivierenland gaat in 2015 van start met een andere wijze van samenwerking waarin de drie Speerpunten – Logistieke Hotspot, Recreatie & Toerisme, Agribusiness - centraal staan. Daarnaast wordt er gewerkt in transparante projectstructuren voor andere onderwerpen waarin gemeenten willen samenwerken.

Regiocontractprojecten succesvol
In de programmaraden is teruggeblikt en vooruitgekeken. Mede door de middelen uit het Regiocontract zijn veel projecten met succes afgerond, terwijl anderen nog doorlopen in het komende jaar. Er zijn bijdragen geleverd aan het tot stand brengen van de veranderingen in het sociaal domein (drie decentralisaties), verbeteringen in de economische infrastructuur (logistieke hotspot, bedrijventerreinen) en investeringen in de fysieke leefomgeving (Nieuwe Hollandse Waterlinie, stations).

Implementatie vorm
Bij de inhoud - waarop ook in de komende jaren wordt samengewerkt - wordt een vorm ontwikkeld die daarbij past en die zal zorgen voor goede resultaten. Per project krijgt dit vorm in de startnotities en bij de Speerpunten in de meerjarenprogramma's. De implementatie zal nog enige tijd in beslag nemen en de werkwijze wordt gaandeweg verder ontwikkeld en verbeterd. Daarbij spelen de gemeenten als contactpartners een belangrijke rol.


FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.