Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

13 november 2014

Regionale Sportvisie stimuleert sport in de regio

Sport vierkant.jpg

Regio Rivierenland krijgen een Sportvisie. Tijdens de regiomiddag op 11 november is hierover overeenstemming bereikt. De Tielse wethouder Henk Driessen werd benoemd tot bestuurlijke trekker voor de ontwikkeling ervan. In de Sportvisie zullen ondermeer de ambities en uitvoeringsagenda voor de komende jaren worden beschreven om tot het uiteindelijke doel te komen: het stimuleren van sport in al zijn facetten in de regio.

Sportvisie noodzakelijk
Stan Herms (Coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling) gaf een presentatie voor de colleges van B&W van Regio Rivierenland. Hieruit werd duidelijk dat er zo snel mogelijk een regionale sportvisie moet worden ontwikkeld omdat de regiogemeenten anders het risico lopen subsidie voor sportactiviteiten mis te lopen en daarmee dus de kans om goede activiteiten te ontplooien voor de regio. De aanwezige burgemeesters en wethouders erkenden deze noodzaak.

Totstandkoming Sportvisie
De komende tijd zal er worden gewerkt aan de uitwerking van het plan om tot een breed gedragen Sportvisie te komen waarbij - naast de Provincie, de tien regiogemeenten en de Gelderse Sportfederatie - ook maatschappelijke partijen worden betrokken. De wijze waarop dit project zal worden uitgevoerd, zal nauw aansluiten op de nieuwe werkwijze van Regio Rivierenland. Dat wil zeggen dat er gewerkt zal worden aan de hand van een heldere businesscase en een SMART-geformuleerd projectplan. Voordat gestart zal worden met de uitvoering van het project, zal het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland beide documenten vaststellen.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.