Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

13 november 2014

Regionale Sportvisie stimuleert sport in de regio

Sport vierkant.jpg

Regio Rivierenland krijgen een Sportvisie. Tijdens de regiomiddag op 11 november is hierover overeenstemming bereikt. De Tielse wethouder Henk Driessen werd benoemd tot bestuurlijke trekker voor de ontwikkeling ervan. In de Sportvisie zullen ondermeer de ambities en uitvoeringsagenda voor de komende jaren worden beschreven om tot het uiteindelijke doel te komen: het stimuleren van sport in al zijn facetten in de regio.

Sportvisie noodzakelijk
Stan Herms (Coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling) gaf een presentatie voor de colleges van B&W van Regio Rivierenland. Hieruit werd duidelijk dat er zo snel mogelijk een regionale sportvisie moet worden ontwikkeld omdat de regiogemeenten anders het risico lopen subsidie voor sportactiviteiten mis te lopen en daarmee dus de kans om goede activiteiten te ontplooien voor de regio. De aanwezige burgemeesters en wethouders erkenden deze noodzaak.

Totstandkoming Sportvisie
De komende tijd zal er worden gewerkt aan de uitwerking van het plan om tot een breed gedragen Sportvisie te komen waarbij - naast de Provincie, de tien regiogemeenten en de Gelderse Sportfederatie - ook maatschappelijke partijen worden betrokken. De wijze waarop dit project zal worden uitgevoerd, zal nauw aansluiten op de nieuwe werkwijze van Regio Rivierenland. Dat wil zeggen dat er gewerkt zal worden aan de hand van een heldere businesscase en een SMART-geformuleerd projectplan. Voordat gestart zal worden met de uitvoering van het project, zal het Dagelijks Bestuur van Regio Rivierenland beide documenten vaststellen.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
RegioDeal_FruitDelta Rivierenland.jpg
Intensieve en jarenlange samenwerking binnen regio Rivierenland is beloond; de Ministerraad heeft bekend gemaakt dat het...
Projecten
RIF netwerkbijeenkomst 4 feb_1.jpg
Dinsdag 4 februari ontmoetten de initiatiefnemers van de in 2017 gehonoreerde RIF-projecten elkaar op Slot Loevestein....
CG Dienstverlening
Nieuwsbrief Versis_cover.jpg
Dit jaar hebben circa 5.000 inwoners van Regio Rivierenland minstens één keer met Versis gereisd. De chauffeurs maken...
Speerpunt Economie en Logistiek
Nieuwe Bestuur LV-R.jpg
Logistics Valley Rivierenland (LV-R) is geboren. De nieuwe stichting heeft al geschiedenis: de voorgangers waren het Platform...
Speerpunt Agribusiness
FruitDelta Rivierenland op Fruit Logistica Berlijn.jpg
Vertegenwoordigers vanuit het bestuur van Regio Rivierenland/FruitDelta Rivierenland bezochten op 5 februari de  Fruit...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
combi_Fruitcorso FruitDelta Rivierenland.jpg
Het Fruitcorso, het oogstfeest van FruitDelta Rivierenland, wordt - samen met de bloemencorso’s - namens de Nederlandse...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

De regio in beeld

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

>> meer