Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

5 september 2014

Voortgangsmonitor Regiocontract: ruim 70% subsidiebudget gelabeld

Gerealiseerde Regiocontractprojecten 2.jpg

Voor de vierde maal is de structurele monitor van de Rivierenlandse Regiocontractprojecten uitgevoerd. In mei zijn de 94 projecten inhoudelijk, procesmatig en financieel gecontroleerd. Inmiddels is al 71% van het beschikbare subsidiebudget gelabeld aan de projecten. Omdat er nog 29% van de provinciale subsidie gecontracteerd gaat worden, zal het aantal projecten de 100 ruim overstijgen.

Weinig problemen
Gemiddeld genomen geven de projectleiders aan dat meer dan 80% van alle bevraagde items gerealiseerd worden. Zij verwachten geen problemen. Daarnaast zijn er relatief weinig stagnaties, zoals bijvoorbeeld wisselingen van projectleiderschap. Ook is er beperkte behoefte (9%) aan extra ondersteuning bij de uitvoering.

Besturen op hoofdlijnen
In de vergaderingen van 1 juli staan bij alle tijdelijke programmaraden nog diverse projectvoorstellen ter goedkeuring op de agenda. Ook zijn er nog meerdere projecten in voorbereiding. Om de snelheid in de uitvoering en de realisatie van projecten erin te houden, is bestuurlijk voorgesteld om uitsluitend op hoofdlijnen te opereren. Dit betekent dat regiocontractprojecten niet meer in detail bij de tijdelijke programmaraden op de agenda komen. Als zij positief besluiten op deze voorgestelde projectenportefeuille op hoofdlijnen, zal dat de snelheid zeker bevorderen.

Bekijk hier de totaalmonitor van de projecten.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
rea.jpg
Nu alle acht gemeenteraden in Regio Rivierenland het Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 hebben vastgesteld, is de...
Projecten
brug-rhenen.jpg
De Regio’s Foodvalley en Rivierenland, de gemeenten Rhenen, Veenendaal, Neder-Betuwe, Buren, de Economic Board Regio...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.