Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland
Welkom bij Regio Rivierenland

Alles over Regio Rivierenland

26 juni 2014

Algemeen Bestuur akkoord met verdere uitrol Breedband in Regio Rivierenland

Breedband Regio Rivierenland.jpg

Op 25 juni heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland ingestemd met het voorstel om de mogelijkheden voor de uitrol van breedband in onze gehele regio verder te onderzoeken. Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, zal op 1 juli aanwezig zijn bij de openbare programmaraad Sociale Ontwikkeling om kennis te nemen van de presentatie over breedband.

Pilot Zaltbommel toont positieve uitkomsten
De afgelopen maanden is in de gemeente Zaltbommel - in de vorm van een pilot - onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om breedband als basisvoorziening in met name de kleine kernen en het buitengebied van deze gemeente te realiseren. De uitkomsten van dit onderzoek zien er positief uit en werden al eerder aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Ambitie: inventarisatie kosten en draagvlak
De ambitie voor de komende periode is om in de negen andere gemeenten van onze regio (in de lijn van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in Zaltbommel) te inventariseren wat de mogelijke kosten zijn van het aanleggen van breedband als basisvoorziening. Daarnaast zal ook worden gekeken naar het draagvlak van dit initiatief bij de eindgebruikers en wat de mogelijke financieringsmodellen zijn. De resultaten en aanbevelingen van de onderzoeken zullen in het najaar in een conferentie worden aangeboden aan de bestuurders. Hierna wordt gekeken wat het gewenste vervolgtraject is.

FruitDelta RivierenlandGemeente BurenGemeente CulemborgGemeente MaasdrielGemeente Neder-BetuweGemeente West-BetuweGemeente West Maas en WaalGemeente TielGemeente Zaltbommel
Bestuur en Organisatie
Perenbloesem-1500x430-1-1024x294.jpg
Ook in 2022 zetten we ons graag samen met u in voor een brede welvaart voor de inwoners en bedrijven in onze regio.  Alhoewel...
Projecten
pexels-photo-10423770.jpeg
RES FruitDelta Rivierenland start dit jaar met een Innovatieversneller om de ontwikkeling van duurzame innovaties van...
CG Dienstverlening
pexels-cedric-fauntleroy-8154421.jpg
1 januari 2022 gaat de nieuwe wet Inburgering in. Het doel van deze wet is dat alle statushouders en gezinsmigranten...
Speerpunt Economie en Logistiek
Logistieke Roadshow2.jpg
Sinds 27 september reist de Logistieke Roadshow door de regio’s Nijmegen, Rivierenland en Achterhoek-Liemers om leerlingen van...
Speerpunt Agribusiness
Voedselbos Betuwewind.jpg
Vanuit de tweede aanvraagronde van het Regionaal Investeringsfonds (RIF) van Fruitdelta Rivierenland van 2021 ontvangen twaalf...
Speerpunt Recreatie en Toerisme
Routenetwerk Rivierenland nieuw2.jpeg
De recreant die fietst, wandelt, vaart of paardrijdt in een van de gemeenten van het Rivierengebied gaat volgend jaar zeker...

Vergaderagenda


Dossiers van Regio Rivierenland

Direct naar:

Bijwonen vergaderingen

De vergaderingen van het Algemeen Bestuur (AB) zijn openbaar. Momenteel zijn deze vergaderingen alleen digitaal te volgen via Teams. De Teams-link vindt u bovenaan de betreffende agenda van de AB-vergadering. U komt eenvoudig in de vergaderagenda via de knop 'Klik hier voor alle vergaderingen' hierboven.