Nieuws.jpg

Nieuws

26 juni 2014

Algemeen Bestuur akkoord met verdere uitrol Breedband in Regio Rivierenland

Breedband Regio Rivierenland.jpg

Op 25 juni heeft het Algemeen Bestuur van Regio Rivierenland ingestemd met het voorstel om de mogelijkheden voor de uitrol van breedband in onze gehele regio verder te onderzoeken. Jan Jacob van Dijk, gedeputeerde bij de provincie Gelderland, zal op 1 juli aanwezig zijn bij de openbare programmaraad Sociale Ontwikkeling om kennis te nemen van de presentatie over breedband.

Pilot Zaltbommel toont positieve uitkomsten
De afgelopen maanden is in de gemeente Zaltbommel - in de vorm van een pilot - onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om breedband als basisvoorziening in met name de kleine kernen en het buitengebied van deze gemeente te realiseren. De uitkomsten van dit onderzoek zien er positief uit en werden al eerder aangeboden aan het Algemeen Bestuur.

Ambitie: inventarisatie kosten en draagvlak
De ambitie voor de komende periode is om in de negen andere gemeenten van onze regio (in de lijn van de onderzoeken die zijn uitgevoerd in Zaltbommel) te inventariseren wat de mogelijke kosten zijn van het aanleggen van breedband als basisvoorziening. Daarnaast zal ook worden gekeken naar het draagvlak van dit initiatief bij de eindgebruikers en wat de mogelijke financieringsmodellen zijn. De resultaten en aanbevelingen van de onderzoeken zullen in het najaar in een conferentie worden aangeboden aan de bestuurders. Hierna wordt gekeken wat het gewenste vervolgtraject is.

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: mtoorman@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Nieuwsarchief