Nieuws.jpg

Nieuwsarchief

25 juni 2014

Voortgangsmonitor Regiocontract: ruim 70% projecten gerealiseerd!

Gerealiseerde Regiocontractprojecten.jpg

Voor de vierde maal is de structurele monitor van de Rivierenlandse Regiocontractprojecten uitgevoerd. In mei zijn de 94 projecten inhoudelijk, procesmatig en financieel gecontroleerd. Inmiddels zijn al 71% van alle projecten uitgevoerd. Omdat er nog 29% van de provinciale subsidie gecontracteerd gaat worden, zal het aantal projecten de 100 ruim overstijgen.

Weinig problemen
Gemiddeld genomen geven de projectleiders aan dat meer dan 80% van alle bevraagde items gerealiseerd worden. Zij verwachten geen problemen. Daarnaast zijn er relatief weinig stagnaties, zoals bijvoorbeeld wisselingen van projectleiderschap. Ook is er beperkte behoefte (9%) aan extra ondersteuning bij de uitvoering.

Besturen op hoofdlijnen
In de vergaderingen van 1 juli staan bij alle tijdelijke programmaraden nog diverse projectvoorstellen ter goedkeuring op de agenda. Ook zijn er nog meerdere projecten in voorbereiding. Om de snelheid in de uitvoering en de realisatie van projecten erin te houden, is bestuurlijk voorgesteld om uitsluitend op hoofdlijnen te opereren. Dit betekent dat regiocontractprojecten niet meer in detail bij de tijdelijke programmaraden op de agenda komen. Als zij positief besluiten op deze voorgestelde projectenportefeuille op hoofdlijnen, zal dat de snelheid zeker bevorderen.

Bekijk de totaalmonitor mei 2014

Contactgegevens

Binnenkort meer.

Nieuwsarchief