Nieuws.jpg

Nieuws

Van 1 tot en met 7 oktober vindt voor de tweede keer de Opvoedweek Rivierenland plaats. Na het succes van de opvoedweek van...
Op 12 juli jongstleden is de eindrapportage van het regiocontract 2008-2011 verzonden aan het college van Gedeputeerde Staten...
Het regiocontract 2008-2011 is per 1 juli 2012 afgerond. Naar aanleiding hiervan is er een eindrapportage opgesteld. Uit deze...
Rijgedrag, snelheid en geluid aanpassen aan elkaar en aan omgeving! De gemeenten in de Gelderse Regio Rivierenland willen net...
Tiel, 1 juni 2012 - Het team Sociale Recherche Regio Rivierenland heeft proces-verbaal opgemaakt tegen een 41-jarige vrouw en...

<< <  Pagina 137 van 140  > >>

Contactgegevens

Contactgegevens vindt u onder elk persbericht.

Voor algemene vragen kunt u contact opnemen met:
Karin Giesen of Marijke Toorman
(Communicatie Regio Rivierenland)

e: info@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

Nieuwsarchief