Bloesem in Rivierenland.jpg

Speerpunten en projecten

Sociale Ontwikkeling


De gemeenten krijgen steeds meer verantwoordelijkheden op sociaal terrein. Om deze verantwoordelijkheden waar te kunnen maken, is samenwerking noodzakelijk. Via Regio Rivierenland wordt op de volgende sociale onderwerpen samengewerkt:


1. Transities in het sociaal domein

De gemeenten werken via Regio Rivierenland samen om de transities in het sociaal domein vorm te geven. Vanuit het Regiokantoor wordt ondersteuning geboden bij o.a. de financiële coördinatie, het vastleggen van gemaakte afspraken, de inkoop van externe deskundigheid en het bieden van vergaderfaciliteiten.

2. Subsidies voor Aansluiting Jeugdbeleid en Jeugdzorg (AJJ)
Namens de tien samenwerkende gemeenten is Regio Rivierenland het aanspreekpunt voor de provincie Gelderland als het gaat om subsidies voor activiteiten die gericht zijn op de aansluiting tussen jeugdbeleid en jeugdzorg.

3. Wonen en zorg
Via Regio Rivierenland stemmen de gemeenten met elkaar af over de toekomst van de relatie tussen wonen en zorg. De transities in het sociaal domein en de vergrijzing hebben namelijk aanzienlijke consequenties voor deze relatie. In 2013 is met alle betrokken partijen (gemeenten, corporaties, zorgpartijen, Wmo-raden) een visiedocument opgesteld. Regionale samenwerking is noodzakelijk op verschillende onderdelen om vraag en aanbod van voorzieningen in evenwicht te houden. In 2014 worden de verschillende thema's verder uitgewerkt met de betrokken partijen.

4. Regiocontract-projecten
Om de gezondheid, de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie van de Rivierenlandse bevolking te bevorderen, is een groot aantal projecten opgestart. Deze worden betaald uit het Regiocontract. Ook in 2015 zullen nog nieuwe projecten worden opgestart.

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Hennie ter Schegget.

Hennie ter Schegget

Bereikbaar: ma t/m vr tot 15.30 uur

e: terschegget@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 17

De transities


 
Klik hier voor de Zorginkoop 2016