Breedband Regio Rivierenland.jpg

Speerpunten en projecten

Breedband in Rivierenland


Breedband is de (nabije) toekomst!

Snel internet is een noodzakelijke basisvoorziening om volwaardig mee te doen in de maatschappij: voor sociaal verkeer, werk, studie, zorg-op-afstand om langer thuis te kunnen blijven wonen, beveiliging en contact met (overheids)instanties. Een breedbandnetwerk biedt de capaciteit die nodig is om dit mogelijk te maken. Uit uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland bleek dat ongeveer 12.500 adressen in ons buitengebied zijn aangewezen op enkel een ouderwetse telefoonkabel. En die biedt onvoldoende gegarandeerde kwaliteit. De marktpartijen bieden de komende drie jaar geen concrete oplossing voor de vaste aansluitingen op deze adressen. Daarom startten onze gemeenten enige tijd geleden het project om een breedbandnetwerk in het gehele buitengebied van de regio te realiseren.

De deelnemende gemeenten streven ernaar om in het tweede kwartaal 2019 de aanbestedingsprocedure af te ronden en in het derde kwartaal 2019 met de aanlegwerkzaamheden van het breedbandnetwerk te starten. Voor de laatste stand van zaken omtrent de aanleg van het breedbandnetwerk bezoek je www.breedbandrivierenland.nl >

Film
Bekijk onze korte film over de noodzaak van een breedbandnetwerk voor de inwoners, het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs in regio Rivierenland.

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

Nieuwsberichten

23 januari 2018 - Besluitvorming project Glasvezel in buitengebieden Rivierenland in eindfase
27 september 2017 - Besluitvorming aanleg glasvezelnetwerk in Rivierenland via overheidsmodel komt dichterbij
8 augustus 2017 - Interessepeiling glasvezelnetwerk Regio Rivierenland tot 31 augustus
13 juni 2017 - Regio Rivierenland wil voor maart 2018 starten met aanleg glasvezelnetwerk
31 mei 2016 - Energieke regionale raadsbijeenkomst: Breedband en het Regionaal Investeringsfonds
18 februari 2016 - Breedbandproject Rivierenland vordert gestaag
19 november 2015 - Tiel steunt regionale ambitie om glasvezelnetwerk regiobreed aan te leggen
8 september 2015 - Regio Rivierenland informeert raadsleden over breedband in heel de regio
26 augustus 2015 - Raadsinformatiebijeenkomst ‘Breedband in Rivierenland’
13 juli 2015 - Raadsleden geïnformeerd over ontwikkelingen breedband in Rivierenland
29 juni 2015 - Regio Rivierenland koploper in Gelderland in ontwikkeling breedband in buitengebied
14 april 2015 - Breedband in Rivierenland: laatste fase onderzoek haalbaarheid gestart
16 december 2014 - Regio Rivierenland presenteert film over breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland
21 november 2014 - Succesvolle werkconferentie over Breedband
29 augustus 2014 - Regio Rivierenland onderzoekt mogelijkheden aanleggen breedband in alle gemeenten
26 juni 2014 - Algemeen Bestuur akkoord met verdere uitrol Breedband in Regio Rivierenland
20 mei 2014 - Tweede Kamerleden nemen onderzoeksrapport Breedband Regio Rivierenland in ontvangst
3 maart 2014 - Breedband als algemene nutsvoorziening