Breedband Regio Rivierenland.jpg

Speerpunten en projecten

Breedband in Rivierenland

De tien samenwerkende gemeenten van Regio Rivierenland zijn van plan om in het eerste kwartaal van 2018 te starten met de aanleg van een glasvezelnetwerk. Dit voorstel gaan de colleges van B&W in het vierde kwartaal van 2017 voorleggen aan hun gemeenteraden. Gaan die ermee akkoord, dan zullen circa 12.500 adressen in het buitengebied op het netwerk worden aangesloten.

Onderzoek: buitengebied blijft achter
Op bijna de helft van alle adressen in de regio is al een glasvezelaansluiting aanwezig, gerealiseerd door commerciële marktpartijen. Op de overige adressen ligt alleen een telefoon- en/of televisiekabel. Uit uitgebreid onderzoek van Regio Rivierenland bleek dat ongeveer 12.500 adressen zijn aangewezen op enkel de ouderwetse telefoonkabel. Die biedt op deze adressen nu, en zeker voor de toekomst, onvoldoende gegarandeerde kwaliteit. Uit het onderzoek bleek ook dat de marktpartijen geen concrete oplossing voor de vaste aansluitingen op deze adressen bieden de komende 3 jaar. Regio Rivierenland wil dat niemand in de gemeenten achterblijft en dat iedereen zonder beperkingen toegang moet kunnen hebben tot alle digitale diensten. Daarom willen de tien gemeenten gezamenlijk een glasvezelnetwerk gaan aanleggen op adressen waar dit volgens hen ook daadwerkelijk mag conform de wet- en regelgeving.

Interessepeiling inwoners
De gemeenten willen het netwerk aanleggen, maar kunnen en mogen niet bepalen welke aanbieders/providers er op dit ‘open’ netwerk hun diensten gaan aanbieden. Iedere provider is er even welkom op. Tussen eind juni en begin oktober 2017 voerden de gemeenten een interessepeiling uit onder de bewoners/eigenaren van de 12.500 adressen. Daarvoor ontvingen zij een brief en een informatiefolder. De gemeenten wilden graag weten hoeveel inwoners belangstelling hebben voor een aansluiting op een glasvezelnetwerk om digitale diensten mee af te kunnen nemen. Deze informatie is nodig, zodat zij goed onderbouwde besluiten kunnen nemen over de vervolgstappen. Voor het succes van het netwerk zelf is de informatie ook belangrijk. Want hoe meer mensen internet, telefoon, televisie en andere digitale diensten via glasvezel willen, hoe aantrekkelijker het voor aanbieders wordt om hun diensten op het netwerk aan te bieden. Voor de inwoners betekent dit meer keuzevrijheid uit aanbieders.

Geen verplichtingen
De deelname aan de interessepeiling verplichtte de bewoners tot niets. Zij worden niet op kosten gejaagd, want de aanleg van het netwerk kost hen niets en zij zijn ook niet verplicht om diensten af te nemen. Als zij dit wel willen, dan zal dat tegen vergelijkbare prijzen kunnen als in de stad, zonder toeslag voor het buitengebied.

De volgende stappen
Om als overheid in een glasvezelnetwerk te voorzien, is goedkeuring van de Europese Commissie (EC) noodzakelijk. Om deze goedkeuring te verkrijgen, is al een notificatietraject gestart en een formele melding ingediend. De verwachting is dat de EC (mogelijk nog dit jaar) goedkeuring geeft. Is dit het geval, dan zijn de raden aan zet voor een definitief ‘ja’ en om een gezamenlijke uitvoeringsorganisatie (gemeenschappelijke regeling) op te richten voor de aanleg en het beheer van het glasvezelnetwerk. De raadsleden van de regiogemeenten zijn tijdens een raadsbijeenkomst over dit onderwerp op 20 september 2017 bijgepraat over de laatste stand van zaken. Daarnaast zijn nogmaals alle technische, financiële, organisatorische en juridische aspecten rond dit project besproken.

Bezoek de website


www.glasvezelrivierenland.nl

Film
Bekijk onze korte film over de noodzaak van een glasvezelverbinding voor de inwoners, het bedrijfsleven, de zorg en het onderwijs in regio Rivierenland.

Documentaire over het nut en de noodzaak van breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland.

Nieuwsberichten

27 september 2017 - Besluitvorming aanleg glasvezelnetwerk in Rivierenland via overheidsmodel komt dichterbij
8 augustus 2017
- Interessepeiling glasvezelnetwerk Regio Rivierenland tot 31 augustus
13 juni 2017
- Regio Rivierenland wil voor maart 2018 starten met aanleg glasvezelnetwerk
31 mei 2016
- Energieke regionale raadsbijeenkomst: Breedband en het Regionaal Investeringsfonds
18 februari 2016
 - Breedbandproject Rivierenland vordert gestaag
19 november 2015 - Tiel steunt regionale ambitie om glasvezelnetwerk regiobreed aan te leggen
8 september 2015 - Regio Rivierenland informeert raadsleden over breedband in heel de regio
26 augustus 2015 - Raadsinformatiebijeenkomst ‘Breedband in Rivierenland’
13 juli 2015 - Raadsleden geïnformeerd over ontwikkelingen breedband in Rivierenland
29 juni 2015 - Regio Rivierenland koploper in Gelderland in ontwikkeling breedband in buitengebied
14 april 2015 - Breedband in Rivierenland: laatste fase onderzoek haalbaarheid gestart
16 december 2014 - Regio Rivierenland presenteert film over breedband als basisvoorziening voor iedereen in Rivierenland
21 november 2014 - Succesvolle werkconferentie over Breedband
29 augustus 2014 - Regio Rivierenland onderzoekt mogelijkheden aanleggen breedband in alle gemeenten
26 juni 2014 - Algemeen Bestuur akkoord met verdere uitrol Breedband in Regio Rivierenland
20 mei 2014 - Tweede Kamerleden nemen onderzoeksrapport Breedband Regio Rivierenland in ontvangst
3 maart 2014 - Breedband als algemene nutsvoorziening 
 

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Stan Herms, coördinator Team Onderzoek & Ontwikkeling.

Stan Herms

Bereikbaar: ma t/m do

e: herms@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 73 

 

Lees onze folder

Klik hier om onze folder te downloaden.


Documenten: