Schaatsen in Rivierenland.jpg

Speerpunten en programma's

Speerpunt Recreatie en Toerisme

Het speerpunt Recreatie & Toerisme heeft de ambitie tot regionale economische groei van recreatie en toerisme in Rivierenland voor bezoekers van inwoners, zodanig dat jaarrond een optimale balans is tussen aanbod van vrijetijdsbeleving, toeristische druk en draagkracht van de omgeving. Om deze ambitie te verwezenlijken wordt onder andere met gerichte streekpromotie via verschillende communicatiekanalen gewerkt aan de opgave regiopromotie. Daarnaast wordt er ook gewerkt aan een kwalitatieve en kwantitatieve stijging van het aantal dagattracties en verblijfaccommodaties binnen de regio.

Vergaderagenda


Meer weten?


Onze procesmanager Recreatie & Toerisme is Wouter Minkhorst


Bereikbaar: ma t/m do
e: wminkhorst@regiorivierenland.nl
m: 06 55 36 85 93

 

Laatste nieuws

januari 2022
Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 vastgesteld

november 2021
Provincie Gelderland en Regio Rivierenland financieren versterking recreatieve routes Rivierenland

juni 2021
Nieuwe samenwerkingsafspraken Regio Rivierenland en Stichting Bureau Toerisme Rivierenland bekrachtigd

 

Uitvoeringsorganisatie Recreatie & Toerisme


 

Klik op bovenstaand logo voor meer informatie over marketing en promotie door Stichting Bureau Toerisme Rivierenland (BTR).