Schaatsen in Rivierenland.jpg

Speerpunten en projecten

Speerpunt Recreatie en Toerisme


Het beeld van Rivierenland met de bloesem van fruitbomen en het Fruitcorso in het najaar is het ook een handelsmerk voor recreatie en toerisme in onze regio. De rivieren met de dijken geven ons gebied weidsheid. De Nieuwe Hollandse Waterlinie is genomineerd voor de Wereld Erfgoedlijst en is volop in ontwikkeling als recreatieve trekpleister. De ontwikkeling van Rivierenland als aantrekkelijk en interessant toeristisch recreatief gebied is komende jaren Speerpunt. Samenwerking met ondernemers is noodzakelijk voor het verder ontwikkelen en vernieuwen van het aanbod zodat het gebied aantrekkelijk is voor de toeristen en recreanten.

Onze ambitie: Wij bereiken een jaarlijkse omzetgroei van 5%

Samenwerking
Samenwerking met de provincie Gelderland in bijvoorbeeld de marketing en communicatie is afgelopen jaren gestart, de bekendheid van Rivierenland als toeristisch gebied is nog beperkt en kan verder worden uitgebouwd. Projectideeën waardoor de sector verder wordt versterkt zijn altijd welkom. Zie ook Regionaal Investeringsfonds.

Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie van het speerpunt Recreatie en Toerisme is het Regionaal Bureau voor Toerisme (RBT Rivierenland)

Partnerorganisatie
Belangrijk partner op het gebied van Recreatie en Toerisme is Uit®waarde.

 

Gerelateerde onderwerpen:

Vergaderagenda


Meer weten?


Onze procescoördinator is Annoesjka Wintjes.Bereikbaar: ma t/m do

e: awintjes@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 72
m: 06 11 35 03 19

 

Uitvoeringsorganisatie R&T:


Logo Bureau voor toerisme Rivierenland

Klik op bovenstaand logo voor meer informatie over marketing en promotie door het RBT

 

Partnerorganisatie R&T:

Klik hier voor meer informatie over Uiterwaarde

Klik op bovenstaand logo van Uit®waarde voor meer informatie over wandelroutes, fietsroutes, bruine borden of andere onderwerpen die betrekking hebben op infrastructuur voor recreatie en toerisme.