Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en projecten

Speerpunt Economie en Logistiek

De ontwikkeling van de economie en logistiek van onze regio is een belangrijk speerpunt. Speerpunt Economie en Logistiek is een grootschalig programma, dat als doel heeft om grote bedrijven naar Regio Rivierenland te trekken ter bevordering van de werkgelegenheid en economische ontwikkeling. Dit door acquisitie, promotie en marketing en door het uitvoeren van projecten ter verbetering van het vestigingsklimaat in alle gemeenten binnen Rivierenland.

Onze ambitie: Wij komen in de top 3 van logistieke hotspots van Nederland

Ligging en verbindingen
Rivierenland heeft grote waterwegen, de belangrijke snelwegen A2/A15 en spoorwegen. Ruimte en een centrale ligging met goede verbindingen kenmerken de logistieke aantrekkingskracht van Rivierenland. Op dit moment is er veel aandacht voor de beschikbaarheid van bedrijventerreinen die aansluiten bij de vraag. Daarnaast ligt de focus op lobby om de goede verbindingen te behouden, met name de A15 is erg druk en daardoor ontstaan er files en ongelukken. Rivierenland draagt bij aan de Duurzame Transportcorridor Betuwe; samen met provincie, ondernemers en onderwijs worden innovatieve duurzaamheidsprojecten gestimuleerd in dit gebied. De ontwikkelingen in transport en logistiek gaan snel, dit vraagt om een vooruitziende blik en inspelen op innovaties. In het meerjarenprogramma van dit speerpunt zal dit aan de orde komen.

Uitvoeringsorganisatie
De uitvoeringsorganisatie van Logistieke Hotspot Rivierenland is Logistic Hotspot Rivierenland.

In deze aflevering ziet u hoe met behulp van het Regiocontract onze regio zich kan ontwikkelen tot en profileren als logistieke hotspot voor het (inter)nationale bedrijfsleven.


Informatiefilm Logistieke Hotspot Rivierenland

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?

Onze procescoördinator is Niels Huijbers.

Bereikbaar: ma t/m do
e: huijbers@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 97
m: 06 54 35 33 87

 

Documenten

 

 

Klik hier voor meer informatie over Logisitieke Hotspot Rivierenland


Contactpersonen projectteam: Peter Smaal (m. 06-55914196) en Jan Looman (m. 06-21807153).