Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en programma's

Speerpunt Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven


Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven heeft de ambitie tot verduurzaming van de krachtige banenmotor in de regio. Hierbij wordt ingezet op een toekomstbestendig logistiek ecosysteem en het stimuleren van vitale werklocaties. Samen met ondernemersverenigingen, VNO-NCW en andere regionale O’s wordt ingezet op zowel verduurzaming als innovatie. Dit zijn belangrijke opgaven voor het MKB in de regio. Enerzijds gebeurt dit via het Regionaal Stimuleringsfonds (opvolger van het Regionaal Investeringsfonds), anderzijds bijvoorbeeld door het stimuleren van meer samenwerking op (en tussen) werklocaties in de regio.

Meer informatie over het speerpunt Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven vindt u op de website van FruitDelta Rivierenland

 

Vergaderagenda


Meer weten?

Onze procesmanager Logistiek & Vestigingsklimaat bedrijven is Niels Huijbers.

Bereikbaar: ma t/m do
e: nhuijbers@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 97
m: 06 54 35 33 87

 

Laatste nieuws

februari 2022
Aanvullingen Regionaal Programma Werklocaties goedgekeurd door provincie

januari 2022
Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 vastgesteld

oktober 2021
Logistieke Roadshow 2021 in Rivierenland

september 2021
Week van de logistiek Rivierenland 2021

Documenten

 

Uitvoeringsorganisatie

Logistics Valley is het bestuurlijk gremium voor de gebiedsopgave De Gelderse Corridor van Provincie Gelderland. Het gezamenlijke doel van deze bovenregionale samenwerking is om alle ‘corridor-regio’s’ van Gelderland de vruchten te kunnen laten plukken van de gunstige geografische positie en de aanwezige infrastructuur. Onze regionale uitvoeringsorganisatie Logistics Valley Rivierenland (LV-R) neemt deel aan deze samenwerking en levert projecten aan voor het programma Logistics Valley. LV-R is afgelopen jaar ontstaan als gevolg van een fusie van de LHR (Logistieke Hotspot Rivierenland) en platform transport en logistiek.

  

Contactpersoon: Frank Engelbart,
interim Directeur Logistics Valley Rivierenland
m. 06-51590965,
e.  frank.engelbart@rijnconsult.nl