Agribusiness.jpg

Speerpunten en projecten

Speerpunt Agribusiness


De tuinbouw in Rivierenland met fruitteelt, maar ook de paddestoelteelt, glastuinbouw en boomteelt ontwikkelt en vernieuwt zich voortdurend. Nauwe contacten met kenniscentra, zoals de Wageningen University, staan aan de bron van de ontwikkelingen. Verwerking van producten, handel en transport zorgen voor veel aanvullende werkgelegenheid. Er moet worden ingespeeld op de veranderingen in de vraag en smaak van consumenten, zodat producten doorlopend worden vernieuwd. Productiemethoden moeten worden aangepast door bijvoorbeeld de veranderingen in het klimaat. Duurzaam gebruik van het Rivierengebied en de ruimte is van groot belang voor het landschap in onze regio.

Onze ambitie: Onze tuinbouw wordt nóg meer toonaangevend in Europa

Vrijgekomen agrarische bebouwing
Regio Rivierenland wil zich samen met de regiogemeenten inzetten om de ruimtelijke en landschappelijke kwaliteit van het buitengebied te vergroten. Om dit te bereiken heeft Regio Rivierenland beleid opgesteld omtrent het hergebruiken en saneren van vrijgekomen agrarische bebouwing. Doel van dit beleid is om waardevolle agrarische bedrijfsgebouwen te hergebruiken voor andere functies en landschapsontsierende bebouwing te saneren. De uitvoering van het beleid en het verlenen van medewerking aan concrete initiatieven ligt bij de individuele gemeenten.

zie: Handreiking hergebruik vrijgekomen agrarische bedrijfsbebouwing in het buitengebied (pdf, 722kB)


Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie van het Speerpunt Agribusiness is Greenport Gelderland.

 

Gerelateerde onderwerpen:

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Onze procescoördinator is Marien Borgstein.

Bereikbaar: ma t/m do
e: mborgstein@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 96
m: 06 29 51 34 38Greenport Gelderland


Coördinator van Greenport Gelderland is Dick Koorn, m: 06-53678654, e-mail: dkoorn@projectenltonoord.nl