Agribusiness.jpg

Speerpunten en programma's

Speerpunt Agribusiness

Het speerpunt Agribusiness heeft de ambitie om te excelleren binnen de Europese thuismarkt tot renderende innovatieve ketens binnen glastuinbouw, fruitteelt, paddenstoelenteelt en laanboomteelt. Om deze ambities te kunnen realiseren, wordt nadrukkelijk met de regionale partners gewerkt aan het versterken van de innovatiekracht. Om bijvoorbeeld aan de opgave ontwikkelen en benutten arbeidspotentieel te werken, worden de Fruit Tech Campus en het Laanboomhuis verder ontwikkeld tot ontmoetingsplek voor kennisontwikkeling en kennisdeling 

 

 

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Onze procesmanager Agribusiness is Marien Borgstein.

Bereikbaar: ma t/m do
e: mborgstein@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 96
m: 06 29 51 34 38

Laatste nieuws

januari 2022
Regionaal Economisch Ambitiedocument 2022-2025 vastgesteld

december 2021
Aftrap Langste boomgaard van Europa tijdens Boomplantdag

september 2021
Greenport Gelderland ontvangt gedeputeerde Drenth en netwerkpartners in de regio 

juli 2020
Ontwikkeling Innocation Hub

 

Uitvoeringsorganisatie

De uitvoeringsorganisatie van het speerpunt Agribusiness is Greenport Gelderland.

 

Greenport Gelderland

Coördinator van Greenport Gelderland is Dick Koorn, m: 06-53678654, e-mail: dkoorn@projectenltonoord.nl