Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en programma's

Verkeersnetwerk

 

Verbeteren (inter)nationale verbindingen: A2 en A15
De belangrijke (inter)nationale wegverbindingen in onze regio zijn de A2 en A15. Beide rijkswegen hebben capaciteits- en veiligheidsproblemen. Daarom is de opgave het verbeteren van de doorstroming op deze verbindingen. Oplossingen zijn niet uitsluitend gericht op het verbreden van de snelwegen, maar ook op het beter benutten van de huidige infrastructuur. Met de onderzoeken en verkenningen naar deze snelwegen is ook aandacht voor de omgeving en het gebied. We zetten in op korte termijn maatregelen die voorkomen dat knelpunten verslechteren, voordat grote infrastructurele maatregelen onderzocht zijn en daadwerkelijk de schep in de grond gaat.

  • Voor de A2 werken we samen met het Rijk, Provincie Gelderland, Provincie Brabant en 's-Hertogenbosch aan de uitvoering van de verkenning MIRT A2 Deil-Vught en het realiseren van diverse quickwins om op de korte termijn de doorstroming niet verder te stagneren;
  • Voor de A15 zetten wij ons lobby traject voort om de aandacht te blijven vragen voor het capaciteitsprobleem op het traject Deil-Ochten.  
Goede spoorverbindingen 
Naast de Betuweroute voor goederenvervoer kent de regio twee belangrijke spoorverbindingen voor personenvervoer: de treinverbinding Dordrecht – Tiel – Arnhem (Merwedelingelijn en Betuwelijn) en de spoorlijn Utrecht – 's-Hertogenbosch. 
Om dit vervoerssysteem te verbeteren, acteren we als één regio naar de aanbieders van deze spoorverbindingen: het Rijk, de provincie, NS en andere vervoerders. In 2025 is er een nieuwe regionale OV-concessie, waarvan de regionale treinverbindingen ook onderdeel zijn. Door het regionale spoor goed te positioneren, geven we als regio uitgangspunten mee bij de aanbesteding van de nieuwe OV-concessie. 

De regio is sterk afhankelijk van goede verbindingen met de vier omliggende stedelijke centra. Die verbindingen staan onder druk door PHS Amsterdam-Eindhoven en SchipholNijmegen. Op hoofdlijn bestaan de acties dan ook uit lobbyen om de verbindingen met de grote steden te behouden en te onderzoeken hoe we het regionale spoor zo goed mogelijk kunnen aantakken op deze nationale verbindingen.

De doelen en ambities van Regio Rivierenland voor de spoorverbindingen van, naar en in Rivierenland staan beschreven in het Position paper Spoor Regio Rivierenland (20 juli 2021). 

Sterk en verbindend openbaar vervoer
Voor de leefbaarheid is het belangrijk dat alle inwoners, voorzieningen, werk en scholen in Rivierenland goed kunnen bereiken. Dagelijks reist een belangrijk deel van de forenzen, studenten en scholieren met het openbaar vervoer naar bestemmingen binnen en buiten Rivierenland. Naast de spoorverbindingen zijn voor de reizigers in de regio de busverbindingen door het Land van Maas en Waal, de Bommelerwaard en richting Ede en Wageningen het belangrijkst. Een sterk en verbindend openbaar vervoer is nodig om de reiziger zo optimaal mogelijk te laten reizen.

Toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk
In de regio staat voor de fietser de veiligheid voorop. Voor doelgroepen als jongeren en ouderen is het belangrijk dat zij veilig en comfortabel kunnen fietsen. Met agribusiness en recreatie als speerpunten voor de regio is een veilig fietsnetwerk een belangrijk agendapunt.
Het Regionale Fietsplan Rivierenland beschrijft hoe een toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk voor de regio eruit zou moeten zien. Dit zijn directe, snelle en verkeersveilige routes die samen een compleet netwerk vormen en de kernen in de regio met elkaar verbinden. Het gaat hier om verschillende soorten routes: regionale snelle fietsroutes die de fietsruggengraat van de regio vormen, toevoerroutes die snelle fietsroutes voorzien van fietsers, door- en schoolfietsroutes en recreatieve routes. Deze routes worden in het plan uitgewerkt naar verbeterpunten.

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Julie Fijnje, programmamanager Mobiliteit.Bereikbaar: ma, di, do, vr
e: jfijnje@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55