Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en programma's

Slim en schoon

 

Slimme en schone mobiliteit 

Slimme en schone mobiliteit zijn opgaven in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit van Regio Rivierenland. Dit is niet voor niets. Door slimmer te reizen en ons reisgedrag te veranderen, zorgen we voor een beter bereikbare regio. Denk bijvoorbeeld aan het mijden van de drukke ochtendspits op de weg of meer deelmobiliteit bij OV-knooppunten. Schone mobiliteit draagt bij aan onze klimaatdoelstellingen. Een elektrische auto stoot minder uit dan een diesel. Wanneer je de auto verruilt voor de fiets of het OV wordt de CO2-footprint van de reis nog kleiner. Daarbij zijn investeringen in slimme en schone mobiliteit vaak een stuk lager dan bijvoorbeeld het aanleggen van een meer asfalt, terwijl de maatregelen ook zeer effectief zijn. 

Sinds 2020 werkt de regio aan diverse maatregelen:

  • we verbeteren de voorzieningen op de stations in Culemborg, Geldermalsen, Tiel en Zaltbommel;
  • we werken aan een gedragscampagne gericht op het verbeteren van de verkeersveiligheid rondom landbouwverkeer en scholieren op de fiets (zie ook hieronder: 'Zie je! We kunnen goed overweg');
  • een mobiliteitsmakelaar helpt bedrijven hun personeel slimmer en schoner te later reizen.

Verkeersveiligheidscampagne ‘Zie je! We kunnen goed overweg

Regio Rivierenland spant zich in om de verkeersveiligheid tussen jeugdige fietsers en bestuurders van grote landbouwvoertuigen te verbeteren. Met de campagne ‘Zie je! We kunnen goed overweg’ wil de regio veilig fiets- en rijgedrag stimuleren.

Veilig gedrag stimuleren
In de oogstperiode rijden veel grote landbouwvoertuigen op de weg. Ook op wegen waar scholieren uit het voortgezet onderwijs en uit de oudste groepen van de basisschool zelfstandig van en naar school fietsen. Daarbij ontstaan soms onveilige situaties. Aanpassing van de verkeersituatie is in veel gevallen niet mogelijk of onwenselijk. Daarom zet Regio Rivierenland met een campagne in op het stimuleren van verkeersveilig gedrag.

Zie je! We kunnen goed overweg
Jeugdige fietsers weten vaak niet dat landbouwvoertuigen moeilijk kunnen uitwijken en hen soms lastig kunnen zien. Bestuurders van grote landbouwvoertuigen onderschatten soms het effect van hun voertuig op fietsers. De campagne heeft als doel het onderlinge begrip te vergroten en te laten zien hoe beide weggebruikers elkaar veilig kunnen passeren door elkaar de ruimte te geven, snelheid te matigen en te groeten.

Campagne
Vanaf eind september tot half oktober loopt de campagne in de gemeenten Buren en West Betuwe. Op diverse locaties in deze gemeenten zijn dan spandoeken te zien. Basisscholen ontvangen posters en informatie voor scholieren en hun ouders. Ook agrarische bedrijven die veel met grote landbouwvoertuigen werken, ontvangen een informatiepakket. De campagne wordt via social media online ondersteund.

Kijk voor meer informatie op www.regiorivierenland.nl/zieje

 

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Julie Fijnje, programmamanager Mobiliteit.Bereikbaar: ma, di, do, vr
e: jfijnje@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55