Logistieke Hotspot.jpg

Speerpunten en programma's

Mobiliteit

 

Onze regio heeft veel kwaliteiten. De centrale ligging in Nederland en de aanwezigheid van wegen, waterwegen en spoorlijnen bieden kansen voor economische ontwikkeling. Een goede bereikbaarheid en verbinding naar de regio’s, steden en voorzieningen om ons heen is hierbij essentieel. Deze stopt niet bij gemeente- of regiogrenzen. Daarom pakken wij de bereikbaarheidsvraagstukken op als één regio en met onze partners, zoals het bedrijfsleven, provincie Gelderland, het rijk en de omliggende regio’s. Dit leidde tot het Uitvoeringsplan Mobiliteit.

Mobiliteitsagenda
Als voorbereiding op het uitvoeringsplan zijn de regionale hoofdopgaven in het voorjaar van 2018 in beeld gebracht en uitgewerkt tot een brochure met als werktitel 'de Mobiliteitsagenda'. Deze Mobiliteitsagenda geeft op regionale hoofdlijnen de acht mobiliteitsopgaven weer die gemeenten in gezamenlijkheid gaan uitwerken. 

Uitvoeringsplan Mobiliteit 
In Het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-2022 zijn vervolgens de acht opgaven uitgewerkt in acties. Hiermee zetten wij in op robuuste, duurzame en slimme oplossingen:
 
Verkeersnetwerk
Een robuust verkeersnetwerk dat zowel het verkeer van buiten als van binnen de regio goed en veilig laat doorstromen. Dit betreft zowel het (hoofd)wegennetwerk als een robuust fietsnetwerk.
 
Slim en schoon
De verplaatsingen die gemaakt worden zijn zo duurzaam mogelijk. De regio zet in op duurzaam mobiliteitsgedrag, met schone alternatieven voor alle modaliteiten, waarin de fiets en het openbaar vervoer een belangrijke rol spelen. 
Gevoed door technische ontwikkelingen ontstaan ook nieuwe producten en diensten. Slimme mobiliteit biedt kansen om infrastructuur en transportsystemen beter te benutten.
 
Mobiliteitsfonds
De uitvoering van de acties wordt gefinancierd uit het Mobiliteitsfonds. Elke gemeente draagt hieraan jaarlijks 1 euro per inwoner bij voor de periode 2019 - 2022. Wij investeren gezamenlijk in een betere doorstroming via het MIRT A2 Deil-Vught, verbeteren verkeersveiligheid op de A15 Deil-Ochten en duurzame en slimme oplossingen voor een betere bereikbaarheid.
 
Bekijk hier de korte film over het Uitvoeringsplan Mobiliteit 2019-2022, waarin de voorzitter en portefeuillehouders Mobiliteit een update geven van de realisatie van dit plan. 
 
 
 

 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Julie Fijnje, programmamanager Mobiliteit.Bereikbaar: ma, di, do, vr
e: jfijnje@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 55

 

Het laatste nieuws

24 februari 2022
We mogen weer ... de file in?

20 december 2021
Regio's rondom Rijnbrug Rhenen doen dringend beroep op Gelderland

29 november 2021
Uitbreiding parkeerplaatsen op station Zaltbommel

8 november 2021
Nieuwsbrief Programma A2 Deil-Vught november 2021

4 oktober 2021
Regionale bestuurlijke reactie gediend bij Ministerie van I&W

september 2021
Vervolgstudie naar snelle fietsroute Culemborg-Houten
Nieuwsbrief Programma A2 Deil-Vught september 2021

Nieuwe mobiliteitsmakelaar in Rivierenland

augustus 2021

Update Programma A2 Deil-Vught

Position paper  Spoor Regio Rivierenland opgesteld

Verkeersveiligheidscampagne Zie je! Wij kunnen goed overweg

Nieuwsbrief Programma A2 Deil-Vught

juni 2021

15 juni: gemeente West Betuwe in gesprek met inwoners over A2

9 juni: ontwerpstructuurvisie A2 Deil-Vught ter inzage en start zienswijzeprocedure

Informatiebijeenkomst Verkenning A15 Papendrecht-Gorinchem

mei 2021
Slimme en schone mobiliteit: goed voor klimaat en onze bereikbaarheid

maart 2021
Online informatieavond inpassing aansluiting Waardenburg bij verbreding A2 

januari 2021
Martinus Nijhoffbrug bestaat 25 jaar

december 2020
Nieuwsbrief A2 

30 november 2020
Rijk en regio investeren fors in verbreding A2 tussen Deil en Vught

20 juli 2020
MIRT-verkenning A2 Deil-Vught: stand van zaken Waardenburg

11 mei 2020
Vervolg digitale workshops A2 Deil-Vught op 18, 19 en 20 mei

24 april 2020
Fietsplan als basis voor toekomstbestendig en veilig fietsnetwerk

6 februari 2020
Tussen Zaltbommel en 's-Hertogenbosch komt de snelle fietsroute F2