Logistieke Hotspot.jpg
Agribusiness.jpg
Schaatsen in Rivierenland.jpg
Wonen.jpg
Bloesem in Rivierenland.jpg
Basismobiliteit.jpg
Sport.jpg
Arbeidsmarktregio.jpg
Breedband.jpg
slide3.jpg
Barometer.jpg

Speerpunten en projecten

FAQ Speerpuntberaden


Hieronder leest u de vragen die tijdens de Speerpuntberaden aan de orde zijn gekomen.

Speerpuntberaden 13 januari 2015

Algemeen: Wat is de verhouding tussen stuurgroepen die bij een speerpunt horen en het Speerpuntberaad?
In de Stuurgroepen ligt de focus op het uitvoeren van projecten, energie en slagkracht. De stuurgroepen hebben hun eigen dynamiek en kunnen zelf hun vergaderingen plannen. De stuurgroepen koppelen de resultaten op hoofdlijnen terug naar het Speerpuntberaad en dragen bij aan de uitvoering van het meerjarenprogramma.
Algemeen: Welke partners uit partners onderwijs, overheid en ondernemerskring moeten worden uitgenodigd?

In elk Speerpuntberaad wordt geïnventariseerd welke partners van belang zijn. Bij de Speerpuntberaden van Agribusiness en Recreatie en Toerisme is uitgesproken dat afhankelijk van de agenda partners worden uitgenodigd.

Recreatie en Toerisme: Hoe gaat het speerpunt aan de slag met de inhoud?

In het Speerpuntberaad ligt de focus op afstemming en samenwerking, de hoofdlijnen worden neergelegd in het meerjarenprogramma. De lobby en marketing naar buiten is een belangrijk aandachtspunt.

Recreatie en Toerisme: Hoe worden besluiten over het Regiocontract genomen?
Voor regiocontractprojecten geldt dat het DB besluiten kan nemen. Het DB kan een ondermandaat verlenen aan de voorzitter van een Speerpuntberaad. De stuurgroep kunnen zich richten op de inhoud van een regiocontractproject en daarover advies uitbrengen.
Recreatie en Toerisme: Zijn de vergaderingen van de Speerpunten openbaar?

De speerpuntberaadvergaderingen zijn in principe openbaar. Indien nodig kan een besloten vergadering georganiseerd worden. Vergaderingen van de Stuurgroepen (R&T) zijn niet openbaar.

Recreatie en Toerisme: Hoe wordt omgegaan met een thema als 'Wonen' dat niet onder een speerpunt valt?
Voor een thema, zoals bijvoorbeeld Wonen, wordt een startnotitie opgesteld. De coördinatie van de uitvoering van deze thema's valt onder verantwoordelijkheid van het DB lid voor bedrijfsvoering.
Logistieke Hotspot: Welke mandaten denken de stuurgroepen nodig te hebben?
Welke mandaten mogelijk zijn, wordt nog nader uitgewerkt, maar ruime mandaten liggen niet voor de hand. De Stuurgroepen richten zich op het uitvoeren van projecten en kunnen adviseren aan het bestuur/speerpuntberaden.
Logistieke Hotspot: Wat moet gebeuren met de naam Logistiek Hotspot?
De naam past niet goed bij de inhoud van het Speerpunt, die is breder. Ook geeft het verwarring met Stuurgroep en de Stichting Logistieke Hotspot Rivierenland. Het Speerpuntberaad stelt het DB voor de naam te wijzigen in Economie en Infra.

Vergaderagenda


Meer weten?

Contactpersoon Agribusiness bij Regio Rivierenland is Marien Borgstein.

Bereikbaar: ma t/m do
e: borgstein@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 96
m: 06 29 51 34 38


Contactpersoon Economie en Logistiek bij Regio Rivierenland is Niels Huijbers.

Bereikbaar: ma t/m do
e: huijbers@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 97
m: 06 54 35 33 87

 
Contactpersoon Recreatie en Toerisme bij Regio Rivierenland is Annoesja Wintjes.Bereikbaar: ma t/m do

e: wintjes@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 72
m: 06 11 35 03 19