Logistieke Hotspot.jpg
Agribusiness.jpg
Schaatsen in Rivierenland.jpg
Wonen.jpg
Bloesem in Rivierenland.jpg
Basismobiliteit.jpg
Sport.jpg
Arbeidsmarktregio.jpg
Breedband.jpg
slide3.jpg
Barometer.jpg

Speerpunten en projecten

FAQ Speerpuntberaden


Hieronder leest u de vragen die tijdens de Speerpuntberaden aan de orde zijn gekomen.

Speerpuntberaden 2018

Algemeen: Welke partners uit partners onderwijs, overheid en ondernemerskring moeten worden uitgenodigd?

In elk Speerpuntberaad wordt geïnventariseerd welke partners van belang zijn. Bij de Speerpuntberaden van Agribusiness en Recreatie en Toerisme is uitgesproken dat afhankelijk van de agenda partners worden uitgenodigd.

Algemeen: Hoe gaat het speerpunt aan de slag met de inhoud?

In het Speerpuntberaad ligt de focus op advisering, afstemming en samenwerking. De hoofdlijnen zijn neergelegd in het ambitiedocument en uitvoeringsprogramma.

Algemeen: Zijn de vergaderingen van de Speerpunten openbaar?

De speerpuntberaadvergaderingen zijn in principe openbaar. Indien nodig kan een besloten vergadering georganiseerd worden.

Algemeen: Hoe wordt omgegaan met een thema als 'Wonen' dat niet onder een speerpunt valt?

Voor een thema, zoals bijvoorbeeld Wonen, wordt een startnotitie opgesteld. De coördinatie van de uitvoering van deze thema's valt onder verantwoordelijkheid van het DB lid voor bedrijfsvoering.

Vergaderagenda


Meer weten?

Contactpersoon Agribusiness bij Regio Rivierenland is Marien Borgstein.

Bereikbaar: ma t/m do
e: mborgstein@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 96
m: 06 29 51 34 38


Contactpersoon Economie en Logistiek bij Regio Rivierenland is Niels Huijbers.

Bereikbaar: ma t/m do
e: nhuijbers@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 97
m: 06 54 35 33 87

 
Contactpersoon Recreatie en Toerisme bij Regio Rivierenland is Annoesja Wintjes.Bereikbaar: ma t/m do

e: awintjes@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 72
m: 06 11 35 03 19