Basismobiliteit.jpg

Contractgestuurde Dienstverlening

Basismobiliteit - Versis, aanvullend regiovervoer

Namens de regiogemeenten organiseert Regio Rivierenland sinds 1 januari 2017 het vraagafhankelijk Wmo-vervoer. Hiervoor is het regionale vervoersysteem Versis ingericht. Versis is er voor iedereen geen gebruik kan maken van het reguliere openbaar vervoer. Het is vervoer van deur-tot-deur, van deur-tot-halte en van halte-tot-halte.
Sinds augustus 2018 is ook het leerlingenvervoer van de gemeente Tiel onderdeel van Versis.

Meer informatie over Versis vindt u op www.versis.nl 

Vergaderagenda


Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Joep Schalkx, Dienst Contractgestuurde dienstverlening.

Joep Schalkx

e: jschalkx@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 29