Basismobiliteit.jpg

Speerpunten en projecten

Basismobiliteit


Basismobiliteit is de mogelijkheid voor alle inwoners van Gelderland om zich zelfstandig en tegen een redelijk tarief te verplaatsen. Basismobiliteit kent de volgende invullingen: openbaar vervoer (incl. buurtbus), Regiotaxi Gelderland en doelgroepenvervoer.

Regiotaxi
Tot 31-12-2016 was de provincie Gelderland concessiehouder van Regiotaxi Gelderland, wat betekent dat de regie en het beheer in handen was van de provincie. Regiotaxi Gelderland fungeert als aanvulling op het reguliere openbaar vervoer en is de invulling van de gemeentelijke vervoerstaak vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Uit onderzoek bleek dat Regiotaxi Gelderland in regio Rivierenland voor 92% wordt gebruikt ten behoeve van het vervoer van Wmo-klanten en 8% voor OV-reizigers.

De situatie per 1-1-2017
Op 1 januari 2017 droeg de provincie de regie en het beheer van het aanvullende openbaar vervoer en het Wmo-vervoer over naar de regiogemeenten. Deze decentralisatiegedachte komt voort uit de groeiende doelgroep en de afnemende middelen voor zowel het openbaar vervoer als het doelgroepenvervoer. De provincie wil zich in de toekomst primair richten op de hoofdstromen van het openbaar vervoer en regiogemeenten dienen de krachten te bundelen voor de organisatie van het aanvullende vervoer en doelgroepenvervoer. In eerste instantie zou deze overdracht naar de regiogemeenten per 1 januari 2016 geschieden, maar vanuit de samenwerkende gemeenten is aangegeven dat dit niet haalbaar was. Zodoende stelde de provincie de overdracht met een jaar uit. Vanaf 1 januari 2017 is Regiotaxi Gelderland in regio Rivierenland Versis geworden.

Klik op het logo om naar de website van Versis te gaan


Samenwerkingsovereenkomst

Om deze overdracht goed te laten verlopen, werd een aantal fases worden doorlopen. In de eerste helft van 2015 hebben de gemeenten besloten om regionaal te gaan samenwerken op het gebied van basismobiliteit en de samenwerking met de provincie aan te gaan. De voorzitter van Regio Rivierenland werd door de tien burgemeesters gemachtigd om namens hen op 10 juli 2015 de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen. De organisatie, provincie, belangenorganisaties  en gemeenteraden werden gedurende 2016 betrokken bij de ontwikkeling van Versis en er vond voortdurend afstemming plaars. Verder waren er diverse communicatiemomenten met alle verschillende doelgroepen.

Wat is afgesproken in de overeenkomst?
De samenwerkingsovereenkomst omvat afspraken om de basismobiliteit op een passende manier te organiseren. Vanaf 1 januari 2017 is de regio verantwoordelijk voor de organisatie van tenminste het Wmo-vervoer en het OV-vangnet. In de toekomst kunnen ook andere vormen van doelgroepenvervoer onder basismobiliteit vallen.

Meer informatie hierover leest u in de FAQ.

 

 

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Meer weten?


Contactpersoon bij Regio Rivierenland is Joep Schalkx, Team Onderzoek en Ontwikkeling.

Joep Schalkx

e: schalkx@regiorivierenland.nl
t: (0344) 63 85 29

 

Laatste nieuws:

10-1-2017 - Regionaal vervoersysteem Versis op 1 januari gestart 
29-7-2016
- Versis introduceert zichzelf
26-4-2016
- Project Basismobiliteit goed op weg naar 1-1-2017
10-7-2015
- Rivierenlandse gemeenten gaan Samenwerkingsovereenkomst Basismobiliteit met provincie Gelderland aan
26-5-2015 - Regio Rivierenland wil regionaal vervoerssysteem inrichten
3-2-2015 - Grote opkomst raadsleden bij bijeenkomst over basismobiliteit 

 

Informatienotitie:

Informatienotitie regionaal vervoersysteem Basismobiliteit - Stand van zaken maart 2016