Logistieke Hotspot.jpg
Agribusiness.jpg
Schaatsen in Rivierenland.jpg
Wonen.jpg
Bloesem in Rivierenland.jpg
Basismobiliteit.jpg
Sport.jpg
Arbeidsmarktregio.jpg
Breedband.jpg
slide3.jpg
Barometer.jpg

Speerpunten en projecten

Een samenwerkingsverband met inhoud


Regio Rivierenland werkt aan sterke gemeenten. Dit doen wij op diverse speerpunten en projecten en met zes ijzersterke diensten van Contractgestuurde Dienstverlening. Ons Regionale Ambitiedocument is de basis van alles wat doen.

Hier leest u wat de regionale samenwerking inhoudt op het gebied van:
economie: speerpunten Agribusiness, Economie en Logistiek, Recreatie en Toerisme met Regionaal Investeringsfonds en uitvoeringsprogramma;
mobiliteit;
• breedband;
• duurzame energie;
• basismobiliteit (Versis);
• wonen;
• Regiobarometer;
• sociale ontwikkeling.

Doel speerpunten
De speerpunten waarop gemeenten in Rivierenland regionaal samenwerken, stimuleren de economie, zodat de omzet en de toegevoegde waarde van onze bedrijven toeneemt en de werkgelegenheid stijgt.

Gezamenlijke aanpak wenselijk
Daarnaast worden de samenwerkende gemeenten soms geconfronteerd met ontwikkelingen waarbij een gezamenlijke aanpak wenselijk blijkt. Zo werken de gemeenten samen op het gebied van wonen en duurzame energie. In de structuur bepaalt de portefeuillehouder Bedrijfsvoering welke projecten worden opgepakt door een bepaald team. Vervolgens maakt dit team een businesscase en bepaalt het Dagelijks Bestuur of het project wordt uitgevoerd. Een collega van Programma's & Strategie voert de regie over het project en een gemeente verzorgt het inhoudelijke werk. 

Vergaderagenda


Evenementenkalender

>> meer evenementen

Speerpunten en projecten in beeld

In deze aflevering ziet u hoe inwoners van Rivierenland met behulp van het Regiocontract langer thuis kunnen blijven wonen als ze ouder worden.


In deze aflevering ziet u hoe met behulp van het Regiocontract onze regio zich kan ontwikkelen tot en profileren als logistieke hotspot voor het (inter)nationale bedrijfsleven.


In deze aflevering ziet u hoe met behulp van het Regiocontract het Fruitcorso zich kan vernieuwen tot netwerkevenement dat onze regio versterkt.


In deze aflevering ziet u hoe met behulp van het Regiocontract de stationsomgeving van Zaltbommel opnieuw is ingericht naar de wensen en eisen van deze tijd.